Promotie op het werk

Burn-out vermindert promotiekansen met een derde

Mensen met een burn-out die terug aan de slag gaan bij hun oude werkgever maken een derde minder kans om promotie te krijgen. Dat blijkt uit een studie van de faculteiten economie en psychologie van de UGent waar ook Het Nieuwsblad over bericht. “Dat is natuurlijk problematisch, aangezien velen na hun burn-out opnieuw aan de slag gaan bij hun ‘oude’ werkgever”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert die mee het onderzoek verrichtte.

In het kader van het interdisciplinaire centrum UGent@Work dat deze week van start gaat, onderzochten arbeidseconoom Stijn Baert, professor human resources management Eva Derous en doctoraal onderzoekers Philippe Sterkens en Claudia Rooman voor het eerst de impact van een burn-out nadat de getroffen werknemers opnieuw aan de slag gaan bij hun oude werkgever.

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat burn-outpatiënten minder kans maken op een toekomstige aanwerving, nu blijkt dat die personen ook bij hun huidige werkgever vaker over het hoofd worden gezien bij promotie. De promotiekansen liggen liefst 34,4 procent lager ten opzichte van een kandidaat zonder burn-out.

Vier factoren verklaren ongeveer de helft van de achterstelling qua promotiekansen. Het gaat dan concreet om een lagere perceptie omtrent stresstolerantie, de kans om een nieuwe job te vinden, het hebben van een voorbeeldrol en het vertonen van leiderschapskwaliteiten. “Dat de effecten zo groot zijn, is toch wel opvallend”, vertelt Baert. “Het meest verrassende is misschien wel het idee dat bij managers leeft dat ze personen die een burn-out hebben gehad toch niet zullen kwijtspelen aan een concurrent.”

De onderzoekers lieten 406 managers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 1.620 fictieve werknemersprofielen beoordelen. Dit met het oog op een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, al is Baert ervan overtuigd dat de inschattingen bij Belgische managers ongeveer gelijk zullen liggen. “We hebben geopteerd voor een internationale set van managers, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat dit over algemeen psychologische handelingen gaat, is dit onderzoek wel degelijk ook representatief voor België”, klinkt het.

Partner Content