© BELGA

Centraal register bankrekeningen (eindelijk) operationeel

Bijna alle banken hebben de gevraagde gegevens over de bankrekeningen van hun klanten doorgegeven. Nu is het centraal register – een hulpmiddel voor de fiscus – dan toch operationeel.

Er gaat geen week voorbij of er wordt gesproken over de strijd tegen de fiscale fraude en wat deze strijd zou kunnen opbrengen aan extra inkomsten...Eén van de instrumenten die de fiscus zal kunnen hanteren is het centraal register voor bankrekeningen. Dit instrument had operationeel moeten zijn op 1 mei 2014, maar liep vertraging op omdat sommige banken talmden met het doorgeven van de gegevens.

Volgens een artikel in de krant Le Soir is alles nu en orde.

Ter herinnering: hieronder hernemen we wat het register precies inhoudt, wat de fiscus precies krijgt als informatie en wie het register mag raadplegen.

Wat is het?

De volgende controleperiode (2014-2015) zal de eerste zijn waarin de fiscus gebruik kan maken van wat officieel het ‘Centraal Aanspreekpunt’ heet, maar in de praktijk veelal het ‘Centraal Register voor Bankrekeningen’ wordt genoemd. In dat register worden alle cliënten van een bank en de bankrekeningen waarover ze beschikken opgenomen. Vanaf 1 november 2014 worden daar ook het nummer, de financiële instelling en het land van oorsprong van buitenlandse rekeningen aan toegevoegd. En vanaf volgend jaar zullen ook de contracten die klanten met de bank gesloten hebben in het register worden opgenomen (hypothecaire leningen, leningen op afbetaling, leasing,...). De organisatie en werking van deze grote ‘databank’ is in handen van de Nationale Bank (NBB).

Hoe krijgt de NBB de gegevens?

Eén keer per jaar en dit voor 31 maart moeten banken de naam doorgeven van hun klanten die een zicht- of spaarrekening bij hen hebben en de nummers van deze rekeningen. Termijnrekeningen en effectenrekeningen moeten ook vermeld worden, tenzij ze rechtstreeks gebonden zijn aan een zichtrekening. De gegevens worden acht jaar bewaard.

Maar let op: de bedragen en de verrichtingen worden niet in het register opgenomen.

Wie mag het register raadplegen?

  • De belastingadministratie Het CAP stelt de fiscus in staat zicht te krijgen op alle bankrekeningen waarover iemand beschikt. De fiscus mag wel enkel een kijkje nemen in het register als er voldoende aanwijzingen zijn van belastingontduiking of van een ‘indiciair tekort’ (als u volgens de fiscus meer hebt uitgegeven dan uw inkomsten verantwoorden). En bovendien moet de fiscus eerst uitleg vragen aan de belastingplichtige zelf en hem een maand de tijd geven om te antwoorden. Krijgt de fiscus geen antwoord of vindt hij dit antwoord niet afdoende, dan kan hij de toelating vragen aan de regionaal directeur om het register te raadplegen.
  • Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) mag het register ook raadplegen.
  • Uzelf, als fysiek persoon of als rechtspersoonkunt gratis een overzicht krijgen van de gegevens die op uw naam geregistreerd staan in het centraal register. U kunt hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, dat u gedateerd en ondertekend stuurt naar: Nationale Bank België, Centraal Aanspreekpunt, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Merkt u dat er fouten of vergissingen zijn, dan kunt u uw financiële instelling vragen om de gegevens recht te zetten en de wijzigingen zo vlug mogelijk door te geven aan het Centraal aanspreekpunt.

Meer info: www.nbb.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content