Databank aanvullende pensioenen vanaf oktober

Als je van werk veranderd bent heb je misschien een ‘slapende’ groepsverzekering bij je vorige werkgever(s). Vanaf oktober zal je al je contracten kunnen raadplegen in een databank.

In de privésector heeft een groot aantal werknemers een groepsverzekering. Wie van werkgever verandert heeft de keuze: ofwel de groepsverzekering laten ‘slapen’ bij de vorige werkgever, ofwel het contract eventueel overhevelen naar de nieuwe werkgever. Aanvankelijk kon je je groepsverzekering ook laten uitbetalen (maar dit was fiscaal geen goede zaak), maar sinds 2010 is dit verboden. Laat je je groepsverzekeirng ‘slapen’, dan worden er geen premies meer gestort, maar de rente loopt wel door. Afhankelijk van je contract verloor je dan wel je overlijdensdekking, tenzij je je oude groepsverzekering had ondergebracht in een onthaalstructuur.

Een databank aanvullend pensioen

Op het moment dat je met pensioen gaat, is het dan ook zaak al je oude contracten terug te vinden. Wat vaak geen sinecure is, omdat sommige verzekeringsmaatschappijen intussen overgenomen zijn door andere en je dus niet meer weet bij welke verzekeraar jouw oude contract zit.
Ben je na 2004 van werkgever veranderd, dan is de verzekeraar van je vroegere werkgever in principe wettelijk verplicht je een jaarlijks overzicht te bezorgen. Ben je voor 2004 veranderd, dan zal je allicht geen overzichten meer ontvangen.Omdat het terugvinden van oude groepsverzekeringen niet makkelijk is, is al enige tijd sprake van het oprichten van een databank (beheerd door SIGEDIS) die alle slapende groepsverzekeringen bevat. Je tikt je rijksregisternummer in en met één muisklik zou je dan een overzicht van jouw contracten krijgen. Het idee is heel goed, de uitwerking laat wel op zich wachten. Dat heeft onder meer te maken met wetswijzigingen die ervoor zorgen dat verzekeringsmaatschappijen en fondsen aan SIGEDIS moeten meedelen welk kapitaal de werknemer mag verwachten als hij met pensioen gaat, vroeger moesten ze alleen de verwachte rente meedelen. De datum die nu vooropgesteld wordt, is 1 oktober 2016.

Hoe vind je je oude contract terug?

Zolang de databank nog niet operationeel is moet je dus zelf op zoek!

  • Heb je nog documenten (het oorspronkelijke contract of een brief over het stopzetten), maar bestaat je bedrijf of de verzekeringsmaatschappij niet meer: je kan je licht opsteken bij een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Let op, het kan zijn dat de portefeuille van de oude maatschappij werd opgesplitst in verschillende delen, met elk een andere overnemer. Vraag dus bij welke maatschappij de groepsverzekeringen tercht gekomen zijn. Je kan ook te rade gaan bij de Nationale Bank van België, die wettelijk toezichthouder is van alle verzekeringsmaatschappijen.
  • Vind je geen documenten meer terug, maar bestaat je bedrijf nog, dan kan je best een oud-collega aanspreken of te rade gaan bij je vroegere personeelsdienst. Ook als het bedrijf intussen is overgenomen, beschikt de personeelsdienst van de nieuwe firma nog over informatie van het opgeslorpte bedrijf.
Partner Content