© Getty Images/iStockphoto

De 80% grens bij je aanvullend pensioen

Veel Belgen bouwen een aanvullend pensioen op via hun werkgever. Je hoort dan wel eens praten over “de grens van 80%”. Wat is dat juist?

Eerst nog even kort de pensioenpijlers herhalen: de eerste pijler is ons wettelijk pensioen, de tweede is het aanvullend pensioen dat we (mogelijk) opbouwen via de werkgever (of als zelfstandige), de derde is het individueel pensioensparen via de bank of verzekeraar of het langetermijnsparen dat fiscaal beloond wordt. Dan is er vaak ook nog sprake van een vierde pijler: wat je zelf spaart, zonder dat je daar fiscaal een stuk van recupereert en zelfs een vijfde: je eigen huis.

Het aanvullend pensioen via de werkgever wordt opgebouwd via bijdragen. Jij en/of je werkgever storten elke maand een bedrag in je groepsverzekering. Er kan dus een werkgeversbijdrage of een werknemersbijdrage (die de werkgever op het loon inhoudt) zijn, of beide. Welke bedragen of welk percentage van het loon er naar je groepsverzekering gaan, staat in het pensioenreglement van je werkgever

80%-regel

De 80%-regel komt erop neer dat de som van je wettelijk en je aanvullend pensioen maximaal 80% mag bedragen van je laatste jaarlijkse brutobezoldiging. De aanvullende pensioenen van de derde pijler, pensioensparen en langetermijnsparen, tellen niet mee voor de berekening van de 80%-regel. Wordt de 80%-grens overschreden, dan kan de fiscale aftrekbaarheid (gedeeltelijk) voor de werkgever vervallen. Voor de werknemer is deze regel dus niet zo belangrijk, wel als je als zelfstandige werkt en een vennootschap hebt.

De 80% regel zet dus een grens op de fiscale aftrekbaarheid van het aanvullend pensioen. Hier wordt er rekening gehouden met het loon van het individu zelf. Een hoger loon betekent dat je kan genieten van een groter fiscaal voordeel. Ook bij de berekening van het wettelijk pensioen wordt een rem gezet op het loon waarop de berekening gebaseerd is, maar die grens is voor iedereen dezelfde.

Welk loon telt mee?

Wat wordt er precies verstaan onder ‘jaarlijkse brutobezoldiging’? Dat is: je loon, maar ook je vakantiegeld, eindejaarspremie, bedrijfswagen en andere voordelen.

Meer weten over het aanvullend pensioen: download de brochure van Assuralia: “De groepsverzekering – Sparen voor later via het werk”.

Partner Content