© Getty Images/iStockphoto

De hospitalisatieverzekering van je werkgever behouden

Veel werkgevers bieden in hun loonpakket een hospitalisatieverzekering aan. Maar wat gebeurt er als je met pensioen gaat? Ben je die dan kwijt? Denk eens na over de wachtpolis!

Bijna vier miljoen Belgen genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering, via hun werk of dat van hun partner. Maar wat als je met pensioen gaat, je ontslag krijgt/geeft of gaat scheiden? Verlies je dan alle voordelen van deze verzekering? “Toch niet”, stelt Colette de Dessus les Moustier, senior salesmanager bij Aon, ons gerust. “De wet Verwilghen voorziet de mogelijkheid om dit contract, dat gelinkt is aan je beroepsactiviteit, op individuele basis verder te zetten. Een werknemer die minimum twee jaar is aangesloten bij een collectieve hospitalisatieverzekering heeft het recht om de voortzetting van dit contract te vragen. Concreet betekent het dat je op individuele basis een gelijkaardige polis kan onderschrijven, zonder dat je daarvoor opnieuw medische formaliteiten moet doorlopen of een wachttijd in acht moet nemen.” Uitgesloten worden omwille van bestaande kwalen is evenmin mogelijk. De gunstige voorwaarden van de initiële dekking blijven ononderbroken gelden, levenslang! Ideaal dus, want met de leeftijd nemen ook de gezondheidsproblemen toe.

Hoe maak je gebruik van de wet Verwilghen?

Een werkgever is verplicht zijn (ex-)werknemer uiterlijk 30 dagen na pensionering te informeren dat de mogelijkheid bestaat om een nieuw individueel contract bij de groepsverzekeraar te onderschrijven.

Zodra je een verzoek hebt ingediend, blijven de garanties van je groepsverzekering behouden. Een perfect scenario, zou je denken. Maar behoudt iedereen wel dezelfde bescherming, onder dezelfde voorwaarden? Het antwoord is niet eenduidig. Je zal inderdaad van gelijkaardige voorwaarden kunnen genieten, maar de premie kan wel sterk stijgen. Verzekeraar AG verwoordt het zo: “Bij een groepsverzekering betalen alle aangeslotenen – jong en oud – een gemiddelde premie. Maar vanaf het moment dat de werknemer de polis individueel verderzet (n.v.d.r. bijvoorbeeld op het moment dat hij/zij met pensioen gaat), zal de verzekeraar de premie aanpassen aan de leeftijd.” De premie zal herberekend worden, gebaseerd op je leeftijd en niet langer op de tariefvoorwaarden van het collectieve contract. In harde euro’s betekent dit vaak dat de maandelijkse premie van 25 euro van de groepsverzekering, bij een individuele voortzetting vanaf 65 jaar makkelijk vier maal duurder kan uitvallen.

Hoe vermijd je deze valkuil?

Er bestaat een scenario waarmee je dit kan vermijden: de prefinanciering of de wachtpolis. Daarbij garandeert de verzekeraar je dat wanneer je bij je werkgever vertrekt, je kan genieten van het tarief dat overeenstemt met dat van de leeftijd waarop je de wachtpolis hebt onderschreven. Concreet betaal je een toeslag (bijvoorbeeld 15 euro extra per maand) om je leeftijd te bevriezen. Betaal je een wachtpolis vanaf je vijftigste, dan wordt het tarief van je hospitalisatieverzekering vastgeklikt aan die leeftijd van 50 jaar tot het einde van je leven. Dat is de moeite waard, want de premies stijgen sterk met de leeftijd. Voorwaarde is wel dat je de premies zonder onderbreking betaalt. Maar let op: die wachtpolis impliceert ook dat je de verzekeraar trouw moet blijven tot het einde! Test-Aankoop benadrukt dat “als je later toch niet kiest voor de verzekeraar die je hebt geprefinancierd, je alles verliest wat je voorheen al hebt betaald. De meeste verzekeringsmaatschappijen passen dit principe toe.”

En wat met de mutualiteiten?

Ook sommige ziekenfondsen bieden een wachtpolis aan, of de mogelijkheid om te blijven genieten van een hospitalisatieverzekering tegen een goede prijs, zonder enige onderbreking. Hospitalia Continuïteit van Partena is daar een voorbeeld van. Zodra je groepshospitalisatieverzekering afloopt, stap je dan over naar de producten Hospitalia of Hospitalia Plus, zonder medische vragenlijst, zonder wachttijd en zonder toeslag. Je kan toetreden tot en met de leeftijd van 64 jaar. Maar sommige ziekenfondsen verlagen die inschrijvingsleeftijd tot 55 bijvoorbeeld. De kostprijs? Voor een man van 50 jaar bedraagt de wachtpolis ongeveer 19 euro per maand.

Te laat voor een wachtpolis?

Maar wat als je bijna de pensioenleeftijd bereikt hebt en niet aan een prefinanciering hebt gedacht? De tarieven bij een verzekeraar liggen behoorlijk hoog. Is het in dat geval niet voordeliger om een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds te nemen? Met andere woorden: schakel je op je pensioenleeftijd beter over naar een ziekenfonds of naar een privéverzekeraar? Een eenduidig advies is hier helaas niet mogelijk. De gezondheidssituatie van elke verzekerde verschilt immers. “De ziekenfondsen bieden net als de privéverzekeraars interessante producten en formules aan”, aldus Colette de Dessus les Moustier. “Maar een algemeen advies geven is moeilijk, want het ene geval is het andere niet. Hoe ga je tewerk? Bekijk wat er allemaal gedekt is, welke limieten gelden, hoe het zit met de franchise. Kortom: doe een uitgebreid marktonderzoek. Als je perfect gezond bent en niet bang bent van een medische vragenlijst, kan je bij een individuele verzekeraar aankloppen.” Toch is de hospitalisatieverzekering van je ziekenfonds over het algemeen minder duur dan die van privéverzekeraars. Het nadeel is wel dat de waarborg beperkter is, vooral dan bij een opname in een eenpersoonskamer. In dat geval lopen de toeslagen erg hoog op. Ook bij hospitalisatieverzekeringen is het dus moeilijk om het beste van twee werelden te hebben.

Overschakelen naar een individuele polis

De wet waarborgt vergelijkbare voorwaarden aan polishouders die van een collectieve naar een individuele hospitalisatieverzekering overschakelen.

Wat is allemaal gedekt?

  • De keuze van de kamer
  • De formaliteiten van terugbetaling
  • Garanties vóór en na de hospitalisatie
  • Ernstige ziektes, als die voorzien waren in de collectieve verzekering.

(bron DKV)

Partner Content