© Getty Images

Diplomabonificatie

Toen ik mijn loopbaangegevens in mypension checkte, merkte ik dat de ene maand in 1994 dat ik als statutair ambtenaar gewerkt heb, niet was opgenomen. Ik heb dat doorgegeven. Tot mijn verbazing zag ik dat dit een impact had van 111 euro op mijn geraamd wettelijk pensioenbedrag. Kan het dat door die ene maand mijn studiejaren gelijkgesteld worden? Mag ik daardoor ook vroeger met pensioen gaan?

Vroeger werden de studieperioden van een statutair (= vastbenoemd) ambtenaar meegeteld in de toekenning van het ambtenarenpensioen. De studiejaren telden op die manier onder bepaalde voorwaarden gratis mee om de vroegste pensioendatum en het pensioenbedrag te berekenen. Dat noemen we de diplomabonificatie.

In het kader van de harmonisering van de verschillende pensioenstelsels (ambtenaar, werknemer en zelfstandige) werd de gratis diplomabonificatie afgeschaft.

Het diploma heeft geen invloed meer op de pensioendatum voor wie ten vroegste vanaf 2030 met pensioen kan gaan.

Het diploma heeft wel nog deels invloed op het pensioenbedrag van ambtenaren die ten laatste op 1 december 2017 vastbenoemd waren of hiermee gelijkgesteld.

Je hebt dus nog recht op een gedeeltelijke diplomabonificatie waardoor jouw studiejaren nog deels kunnen meetellen voor je pensioenbedrag, maar niet om vroeger met pensioen te kunnen gaan omdat je vroegste pensioendatum pas in 2034 ligt.

Hoe de gedeeltelijke diplomabonificatie berekend wordt. Momenteel hebben wij je diploma ontvangen voor een opleiding van vier jaar. Er is dus maximaal recht op 48 maanden diplomabonificatie.

Om te bepalen hoeveel maanden meetellen voor de gedeeltelijke gratis bonificatie gebruiken we deze formule:

Aantal maanden diploma x (aantal maanden loopbaan op 01 december 2017 / 540)

Hoe komen we aan 540? Een volledige loopbaan telt 45 jaar ofwel 540 maanden. Het aantal maanden loopbaan gaat over de totale loopbaan, niet enkel over de loopbaan als ambtenaar.

Jouw loopbaan startte op 1 januari 1993. Op 1 december 2017 had je bijgevolg een loopbaan van 300 maanden. De berekening is dus als volgt:

48 x (300 / 540) = 26,7

Van de 48 studiemaanden worden er dus 26 maanden gratis meegenomen voor de berekening van het pensioenbedrag. Daarnaast wordt er rekening gehouden met die ene maand tewerkstelling als statutair ambtenaar.

Toen de volledige diplomabonificatie nog gratis was, telde het diploma enkel mee wanneer je de functie minstens even lang uitgeoefend had als de studieduur. Bij de gedeeltelijke diplomabonificatie is die regel weggevallen. Hierdoor krijg je een uitzonderlijke situatie waarbij 26 van de 27 maanden die uitbetaald worden als ambtenarenpensioen, te verklaren zijn door het diploma. Daarenboven was de tewerkstelling in niveau A, wat het hoogste niveau is binnen de weddeschalen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content