© Getty Images

Doorgeefschenking populair

In Vlaanderen schenken meer en meer ouders hun erfenis door aan kinderen of kleinkinderen. En ook de bedragen die ze doorschenken verhogen.

De Vlaamse regering heeft op 1 september 2018 de zogenaamde doorgeefschenking gelanceerd. Dankzij dat systeem kunnen mensen een deel van wat ze erven binnen het jaar na de erfenis fiscaal vrijgesteld doorschuiven naar hun kinderen of kleinkinderen. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers heeft opgevraagd blijkt dat de Vlamingen almaar meer erfenissen doorschenken aan hun kinderen of kleinkinderen. In 2020 is dat aantal zelfs ruim verdubbeld in vergelijking met 2019.

Hoe werkt het?

Je aanvaardt je erfenis en je betaalt erfbelasting. In Vlaanderen kan je dan binnen het jaar na die aanvaarding een deel van je erfenis doorgeven aan je eigen kinderen of kleinkinderen. Daarvoor moeten je ouders van wie je erfde en jijzelf als schenker jullie fiscale woonplaats in het Vlaams gewest hebben. Woonden jullie in de vijf jaar voor het overlijden of de schenking in verschillende gewesten, dan moeten jullie in die periode van vijf jaar het langst in het Vlaams Gewest hebben gewoond, om gebruik te kunnen maken van de Vlaamse doorgeefschenking.

Om misbruik te voorkomen, moet de erfbelasting al effectief betaald zijn op het moment van de schenking. En aan de schenking mag geen opschortende voorwaarde of termijn gekoppeld zijn.

De roerende goederen die worden geschonken, moeten niet noodzakelijk dezelfde zijn als de geërfde roerende goederen waarop erfbelasting betaald is. De focus ligt dus eerder op de waarde van wat er wordt doorgeschonken.

Dat is anders voor onroerende goederen. Deze mogen niet erfenisvreemd zijn. Overtreft de waarde van de geschonken goederen de waarde van de goederen waarvoor erfbelasting werd betaald, dan zal het vrijgestelde bedrag van de schenkbelasting verhoudingsgewijs worden beperkt.

Meer doorgeefschenkingen, grotere bedragen

Vorig jaar werden er voor Vlaanderen 631 aktes voor een doorgeefschenking geregistreerd. Dat is een ruime verdubbeling in vergelijking met 2019. Toen stond de teller op 265 geregistreerde aktes. Ook dit jaar zit het aantal doorgeefschenkingen stevig in de lift. Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar heeft de Vlaamse overheid 320 geregistreerde aktes geteld. Dat blijkt uit cijfers die Schryvers opvroeg.

Niet alleen het aantal doorgeefschenkingen zit in de lift, maar ook de bedragen die via dat systeem bij de kinderen of kleinkinderen terechtkomen nemen fors toe. Vorig jaar werd er op die manier maar liefst voor 160 miljoen euro doorgeschoven. In 2019 stond de teller op 60 miljoen euro. Dit jaar ging het tot de maand mei al over meer dan 80 miljoen euro.

“Wat ook opvalt, is dat het aantal begiftigden bijna dubbel zo hoog is als het aantal aktes waarin zo’n doorgeefschenking wordt gedaan. Gemiddeld wordt er bijna aan twee afstammelingen doorgeschonken”, benadrukt Schryvers.

Uit de cijfers blijkt ook dat ouders de doorgeefschenking vaak gebruiken om vastgoed te schenken aan het nageslacht. Terwijl in 2019 via deze flexibele erfenissprong 407 onroerende goederen aan de kinderen werden geschonken, was dat in 2020 meer dan verdubbeld tot 1.021.

In de andere gewesten?

Wallonië kent ook de doorgeefschenking, maar daar moet het bedrag doorgegeven worden binnen de 90 dagen na de aanvaarding. Brussel past dit systeem niet toe.

Partner Content