© Getty Images/Tetra images RF

Een dag per week minder werken: wat bestaat er?

Je bent voltijds aan het werk en je wil een dag per week minder werken om jouw zieke vader of moeder bij te staan. Welke mogelijkheden heb je?

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdelijk een dagje per week minder te werken om iemand van jouw familie bij te staan. In de privésector zijn er al meteen twee soorten ‘verlof voor medische bijstand’ én een mantelzorgverlof.

Tijdskrediet met motief

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je een tijdskrediet nemen met motief ‘zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid’. Dit kan voor verschillende familieleden, onder meer voor familie tot de tweede graad, voor jouw ouders (eerste graad) of grootouders (tweede graad) dus. Om dit tijdskrediet te kunnen krijgen, moet de dokter van jouw zieke ouder van mening zijn dat er, naast de professionele hulp die jouw ouder krijgt, nog andere hulp nodig is voor de verzorging of herstel van de patiënt. In dit kader wordt elke ziekte of medische ingreep die de behandelend geneesheer van de patiënt als dusdanig beoordeelt, als ‘zware ziekte’ beschouwd. Onder ‘zorgen’ moet je elke vorm van medische of sociale, familiale of mentale/morele bijstand verstaan die helpt bij het herstel van het zwaar zieke gezins- of familielid.

Wil je dit soort tijdskrediet nemen om één dag per week of twee halve dagen per week minder te gaan werken, dan moet je in de 12 maanden daarvoor voltijds gewerkt hebben én je moet minstens 24 manden anciënniteit hebben in jouw bedrijf. Jouw uurrooster als 4/5 kan ook nog anders geregeld worden, maar dan moet dat op voorhand voorzien zijn.

Je kan dit tijdskrediet (vermindering met 1/5) nemen voor maximaal 52 maanden. Per aanvraag kan je minimum 1 maand en maximaal 3 maanden nemen. Je kan dit tijdskrediet vernieuwen tot de maximumduur van 52 maanden bereikt is. Het hoeft niet telkens voor dezelfde ‘patiënt’ te zijn.

Voor de dag dat je niet werkt kan je een uitkering krijgen van de RVA. De RVA hanteert nog andere voorwaarden dan de tewerkstellings- en anciënniteitsvoorwaarde waaraan je moet voldoen om recht te hebben op dit tijdskrediet. Voor jouw pensioenberekening telt de dag dat je niet werkt mee als ‘gewerkte dag’ als je er een uitkering voor hebt gekregen.

Thematisch verlof

Een thematisch verlof is een ‘apart stelsel’ van loopbaanonderbreking, dat zowel voor de openbare als privésector geldt. Binnen de thematische verloven zijn er twee die hier van toepassing kunnen zijn: het thematisch verlof voor medische bijstand en het mantelzorgverlof.

Medische bijstand

Je kan verlof voor medische bijstand krijgen als jouw bijstand noodzakelijk is, bovenop de professionele hulp die jouw vader of moeder krijgt. De bijstand die jij biedt bestaat uit iedere vorm van medische, sociale, familiale of mentale/morele hulp/bijstand waarvan de dokter meent dat die hulp/bijstand helpt bij het herstel. De geneesheer oordeelt of het hier om een ‘zware ziekte’ gaat, niet de werkgever of de RVA.

Dit thematisch verlof lijkt erg op het tijdskrediet met motief ‘zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid’. Toch zijn er verschillen. Die vind je opgelijst op de website van de RVA: www.rva.be.

Zo moet je bijvoorbeeld niet aan een anciënniteitsvoorwaarde bij je werkgever (24 maanden) voldoen om recht te kunnen hebben op het thematisch verlof voor medische bijstand.

De periode dat je thematisch verlof voor medische bijstand neemt, worden niet meegeteld om te zien of je de maximumduur bereikt van het tijdskrediet dat je in totaal over heel je loopbaan kan genieten.

Mantelzorgverlof

Wil je een tijdje minder werken om je ouders bij te staan, dan bestaat er ook het mantelzorgverlof. Hier moet je niet via een geneesheer aantonen dat jouw vader of moeder bijstand nodig heeft, bovenop de professionele hulp van een geneesheer. Je moet wel aantonen dat je erkend mantelzorger bent. Je moet een erkenningsaanvraag voor de toekenning van sociale rechten door middel van een verklaring op eer indienen bij jouw ziekenfonds dat hierover een beslissing neemt.

Wil je één dag per week minder werken, dan moet je vooraf voltijds gewerkt hebben. Er is geen anciënniteitsvoorwaarde.

Wil je één dag per week minder werken, dan kan je in totaal 12 maanden jouw arbeidsovereenkomst onderbreken. Per zorgbehoevende persoon kan je 6 maanden een 1/5 vermindering aanvragen.

Ook hier kan je een uitkering van de RVA krijgen voor de dag die je niet werkt.

Je vindt het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen op www.rva.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content