© Getty Images/iStockphoto

Een half pensioen, zal het kunnen?

“Half” antwoorden op de vraag of je met pensioen bent, zal dat kunnen? Het halftijds pensioen was voorzien voor midden 2019. Maar of het er komt? En zo ja, is het dan voordeliger dan een halftijdse landingsbaan?

Eén van de plannen van de regering Michel was om mensen de keuze te geven om halftijds met pensioen te gaan. Dit zowel voor werknemers, zelfstandigen als de publieke sector. Dit halftijds pensioen is géén tijdskrediet. Je zal het maar kunnen nemen als je minstens 60 jaar bent en voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan. Vandaag zijn die voorwaarden: je bent minstens 63 jaar en je hebt 42 jaar gewerkt (beide voorwaarden moeten voldaan zijn). Enkel als je een hele lange loopbaan hebt (44 jaar) kan je vandaag nog op je 60ste met vervroegd pensioen.

Verder zal je ook maar een halftijds pensioen kunnen nemen als je 80% van een voltijdse betrekking had in de laatste 12 maanden voor je pensioenaanvraag.

Voor de ene helft ben je dan met pensioen. Voor de andere helft werk je nog en bouw je ook nog verder pensioenrechten op.

Het was de bedoeling dat dit systeem van halftijds pensioen op 1 juli 2019 in voege zou treden, maar intussen is de regering er één van ‘lopende zaken’. Voor de publieke sector werd in oktober 2018 een voorontwerp van wet goedgekeurd. Voor de loontrekkenden en zelfstandigen is er nog geen voorontwerp.

Is halftijds pensioen voordeliger dan tijdskrediet?

Stel dat het halftijds pensioen zoals het voorzien was in wetgeving wordt gegoten. Moet je je dan niet afvragen of een halftijdse landingsbaan niet voordeliger is? Stel: je bent 63 jaar en je beantwoordt aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan. Je beantwoordt ook aan de voorwaarden voor een landingsbaan (o.m. 25 jaar gewerkt hebben als loontrekkende). Je wil minder werken, maar nog niet helemaal stoppen.

Wat is voor jou de beste keuze?

Tijdens de periode dat je halftijds werkt zal een halftijds pensioen meestal voordeliger zijn dan een landingsbaan. De RVA-uitkering voor een 50% landingsbaan bedraagt 330,40 euro (netto) voor een samenwonende en 421,18 euro (netto) voor een alleenwonende werknemer. Het halftijds pensioen zal meestal hoger liggen. Hoe meer je hebt verdiend tijdens je loopbaan(althans, tot de maximumgrens die meetelt voor je pensioen), hoe groter het verschil zal zijn met de landingsbaan. Het hoogste halftijdse pensioen dat een loontrekkende vandaag zal kunnen hebben is ong. 1.160 euro netto per maand. Kom je daaraan, dan zit je aan een verschil van meer dan 800 euro per maand tegenover de uitkering samenwonenden voor de landingsbaan. Maar uiteraard zullen de meeste loontrekkenden een (veel) lager bedrag aan halftijds pensioen krijgen en zal het verschil tussen een uitkering landingsbaan en een halftijds pensioen minder groot zijn. Toch zal het meestal in het voordeel van het halftijds pensioen uitvallen.

Maar wat als je met pensioen bent? Als je een landingsbaan neemt, worden de dagen dat je niet werkt gelijkgesteld met gewerkte dagen voor je pensioenberekening. Bij een halftijds pensioen bouw je maar pensioenrechten op voor de helft dat je werkt. Voor de jaren dat je halftijds pensioen neemt, zal jouw pensioen berekend worden op basis van je halftijdse loon. Dat haalt je uiteindelijke pensioenbedrag wel naar beneden.

Veel zal afhangen van hoe lang je je loopbaan op een lager pitje zet. Maar stel dat je pensioen bijvoorbeeld 30 euro per maand hoger ligt als je een landingsbaan 50% neemt, besef dan wel dat dit voor de hele duur van je pensioen zo zal zijn! Anderzijds heb je de jaren dat je halftijds gepensioneerd was waarschijnlijk (veel) meer verdiend dan met een halftijdse landingsbaan. Laat dit best uitrekenen. Al blijft het altijd een beetje koffiedik kijken, want niemand weet hoe lang hij of zij met pensioen zal zijn...

Partner Content