© iStock

Een hospitalisatieverzekering via je werk

Een hospitalisatieverzekering via het werk is mooi. Maar denk tijdig aan de situatie na je pensioenleeftijd! Wie verzekerd was via het werk, kan een wachtpolis sluiten om later de kosten te drukken. Maar de boodschap blijft: kijk uit en vergelijk!

Wie een hospitalisatieverzekering heeft via het werk, moet zich vier vragen stellen wanneer hij de pensioenleeftijd nadert.

  • Kan ik het contract dat ik had via mijn werkgever individueel verderzetten?
  • Moet ik een medische vragenlijst invullen?
  • Is er een wachttijd?
  • Hoeveel moet ik betalen voor dezelfde dekking?

Hogere premie

Op de eerste vraag – kan ik het contract dat ik had via mijn werkgever individueel verderzetten? – is het antwoord simpel: ja, sinds 2009 heb je sowieso het recht om de polis van je werkgever individueel verder te zetten als je de laatste twee jaar onafgebroken verzekerd was in een collectieve polis. Je moet geen medische vragenlijst invullen en er is evenmin een wachttijd.

Je werkgever moet je binnen de 30 dagen nadat je niet meer aangesloten bent bij de collectieve polis laten weten dat je ze individueel kan verderzetten. Jij hebt dan op jouw beurt 30 dagen de tijd (verlengbaar met nog eens 30 dagen) om aan de verzekeraar te laten weten of je dat inderdaad doet. Na 105 dagen vervalt het recht op een individuele voortzetting. Daarna heeft de verzekeraar 15 dagen de tijd om je een aanbod te doen, waarop jij opnieuw 30 dagen de tijd hebt om dit voorstel te aanvaarden. De dekking moet gelijkwaardig zijn met wat je voordien had (dus niet noodzakelijk helemaal dezelfde), maar je zal wel heel wat meer betalen (tot drie keer zoveel vanaf je 65ste). Dat komt omdat je niet meer kan genieten van het groepstarief.

De wachtpolis

Om je premie binnen de perken te houden, kan je een wachtpolis sluiten. Zo’n wachtpolis kan je zien als een extra verzekeringscontract dat naast de polis via je werkgever loopt. Bedoeling is dat je instapleeftijd wordt vastgeklikt, zodat je later – wanneer je de polis individueel verderzet – een premie betaalt op basis van de leeftijd die je had toen je in de wachtpolis stapte. Een voorbeeld: je sluit een wachtpolis als je 55 bent. Je gaat met pensioen op 65. Gedurende 10 jaar betaal je een extra premie via de wachtpolis. Maar wanneer je met pensioen bent, betaal je het tarief van iemand die aansloot op 55 jaar. Sommige wachtverzekeringen vergoeden bovendien wat niet gedekt is via de verzekeraar van de werkgever.

Bij de verzekeraar van je werkgever, je eigen verzekeraar of je ziekenfonds

Je werkgever moet je informeren over van het bestaan van de wachtpolis. Maar de wet zegt niet wanneer hij dit moet melden. Je kan dus een wachtpolis sluiten bij de verzekeraar van je werkgever, als die er een aanbiedt.

Biedt de verzekeraar van je werkgever geen wachtpolis aan en verkies je een wachtpolis te sluiten bij een andere maatschappij, dan zal je wel een medische vragenlijst moeten invullen. En niet alle privéverzekeraars bieden zo’n polis aan. Bij AG Insurance, DKV en KBC kan je een wachtpolis sluiten, ook al is je werkgever elders verzekerd. Bij Axa en Ethias kan je enkel een wachtpolis sluiten als ook je werkgever bij hen aangesloten is.

Had je al een individuele hospitalisatieverzekering bij dezelfde maatschappij, dan kan je die laten omvormen tot een wachtpolis. Als je met pensioen gaat, kan je je individuele polis terug activeren aan het tarief voor de leeftijd die je had toen je de wachtpolis startte. Je doet dit binnen de 30 dagen.

Je kan ook een wachtpolis sluiten bij sommige ziekenfondsen (niet bij het christelijk, liberaal of socialistisch ziekenfonds). Dan betaal je een bijdrage aan je ziekenfonds en vanaf je pensioen wordt de wachtpolis omgezet in een echte hospitalisatieverzekering met een vastgeklikte pensioenleeftijd.

Partner Content