Een sms als (begin van) bewijs

Een sms kan gelden als bewijs van het afsluiten van een compromis of voorlopige verkoopovereenkomst. Dat besliste een Gentse rechter in een zaak over de aankoop van een woning.

Een koop-verkoopovereenkomst wordt geldig afgesloten wanneer er een akkoord is over de zaak en over de prijs. Dus ook een mondelinge koop-verkoopovereenkomst is geldig. Alleen is het niet zo gemakkelijk om het bestaan van een mondelinge overeenkomst te bewijzen. Daarom wordt er, zeker bij het afsluiten van een koopovereenkomst voor een huis (waar meestal toch geen geringe bedragen mee gemoeid zijn) , een en ander op papier gezet. Het woord ‘papier’ is dan weer niet helemaal goed gekozen, want een rechter van de rechtbank van eerste aanleg van Gent oordeelde recent dat een verzonden sms-bericht ook een (begin van ) schriftelijk bewijs is.

Opletten met een compromis!

Koopt u een bouwgrond of een huis, dan sluit u met de verkoper een ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ of ‘compromis’. Let op, het woord ‘voorlopig’ is hier misleidend! Eenmaal uw handtekening onder het compromis hebt u een definitieve verkoopovereenkomst getekend en kunnen noch u, noch de verkoper de overeenkomst nog verbreken, tenzij er een ontbindende voorwaarde aan gekoppeld is. Verbreekt u toch, dan zult u een schadevergoeding moeten betalen (vaak het voorschot).

TIP Bent u bang dat de verkoper de grond aan iemand anders verkoopt, terwijl u nog een aantal dingen moet uitzoeken (lening,..), dan kunt u in het compromis een clausule laten plaatsen dat “de verkoop gesloten is onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van (bijvoorbeeld) een lening”.

Een nieuwe uitspraak

De rechtbank van eerste aanleg in Gent oordeelde over een zaak waarbij de kopers van de verkopers van een huis een sms hadden ontvangen waarin stond dat ze akkoord waren met hun bod. Toen ze later een hoger bod ontvingen, tekenden ze alsnog een voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) met de hoogste bieders. De eerste kopers trokken naar de rechtbank en kregen daar gelijk. Het sms-bericht werd aanzien als begin van schriftelijk bewijs van het bestaan van het compromis. Eerder was dat al het geval voor een e-mail en een faxbericht, maar een sms als een geschrift aanvaarden is een primeur. Volgens de rechtbank volstaat het nummer van het gsm-toestel waarmee een bericht werd verzonden, om de auteur van het bericht te identificeren.

Partner Content