Een Zorgkaft voor al je wensen over het levenseinde

Nadenken over je levenseinde gaat heel wat verder dan een testament maken of een schenking doen. Advocate Renate Proost ontwierp de zorgkaft, waarin je je wensen en keuzes kan bundelen.

Renate Proost is advocate (Advox) en is gespecialiseerd in successieplanning en bewindvoering. Ze is ook al 12 jaar bewindvoerder. Al die tijd behartigde ze de zaken van mensen die dat zelf niet meer konden, maar stelde bij hun levenseinde vaak vast dat ze als bewindvoerder niet wist wat ze écht wilden. Wat waren hun interesses? Naar welk soort woonzorgcentrum zouden ze willen gaan? Zouden ze voor crematie of begrafenis kiezen? “Ik weet het niet” moest ze vaak bekennen. Toen een alleenstaande dame die net een testament had laten maken haar trots vertelde dat “alles nu in orde was” besefte ze nog maar eens dat dit maar één aspect is, maar dat er nog zoveel meer is waarover je je wensen kan uitdrukken. Samen met deze dame bundelde ze een aantal wensen en keuzes. Het idee voor de ‘zorgkaft’ was geboren...En vandaag ligt ze er. Zoals het woord het zegt, is het wel degelijk een kaft, maar dan wel een stevige. Want er vallen ook heel wat keuzes te maken.

Een grote keuzevrijheid

“Onze keuzevrijheid neemt alsmaar toe” vertelt Renate Proost. “Op het vlak van erfenissen (zo kan je sinds de nieuwe erfwet meer nalaten aan wie je wil), maar ook op tal van andere vlakken, zoals de beschermingsmaatregelen voor mensen die niet (meer) zelf bepaalde beslissingen kunnen nemen. Ook daar wordt vandaag de klemtoon op vrijheid en autonomie gelegd. Maar op de duur zien mensen het bos niet meer door de bomen. Hoe meer keuzes, hoe moeilijker kiezen. Vaak hebben ze nood aan iemand die hen in al deze keuzes begeleidt en die hen ook precies uitlegt wat alle keuzes inhouden en wat de gevolgen zijn. Dat is precies wat we met de zorgkaft beogen.”

En de zorgvolmacht dan? Daarin kan je toch ook een heel aantal keuzes opnemen? “De zorgvolmacht is een heel mooi instrument” beaamt Renate Proost. “Maar soms stopt de zorgvolmacht, bijvoorbeeld omdat de lasthebber ze niet verder kan of wil uitvoeren. Of omdat ze niet ver genoeg gaat. Een bewind gaat een stuk verder in bescherming. Een ondoordachte aankoop kan onder bewind gemakkelijk door de bewindvoerder vernietigd worden. Bij een zorgvolmacht is dit veel moeilijker. Bovendien stoelt de zorgvolmacht voor een groot deel op vertrouwen. Het bewind voorziet een controle door de vrederechter. Daarom nemen we in de zorgkaft, naast of in de zorgvolmacht vaak een ‘verklaring van voorkeur van een bewindvoerder’ op die ook geregistreerd wordt.”

Wat zit er allemaal in de kaft?

“Onze zorgkaft is als volgt samengesteld: een eerste deel gaat over successieplanning. Wat zijn de wensen van de persoon over zijn of haar erfenis? Wil hij een schenking doen? Een testament maken? Heeft hij of zij een huwelijkscontract? Een tweede luik gaat over de vraag “Wat als ik mijn belangen niet meer kan behartigen?” Een belangrijke vraag waar iedereen eens over zou moeten nadenken. Wat moet er gebeuren met mijn rekeningen? Verzekeringen? Een derde deel is het medische luik. Wie zijn de behandelende artsen? In dit luik stoppen we de

wilsverklaringen over euthanasie, orgaandonatie, ook de negatieve wilsverklaring waarin je kan aangeven welke behandelingen je in bepaalde situaties niet meer wil. En dan is er een deel met specifieke wensen, zoals verblijfswensen in een woonzorgcentrum, wensen over de begrafenis (muziek, teksten,...), de keuze van de begrafenisondernemer, notaris... Het kunnen ook heel specifieke dingen zijn. Zo heb ik onlangs geregeld dat een dame die in een woonzorgcentrum verblijft elke week door iemand met haar rolstoel naar het park wordt gebracht.”

In de kast en in de cloud

Aan de hand van gesprekken begeleidt Renate Proost de mensen in het traject van de zorgkaft, zodat zij die samen invullen. En waar wordt de kaft dan bewaard? “De cliënten krijgen hun kaft mee naar huis, maar ze wordt ook bewaard in de cloud bij het advocatenkantoor. Soms willen mensen zelf dingen wijzigen, maar soms verandert de wet en kan het aangewezen zijn om een paar zaken te herbekijken.”

Alle wensen gebundeld

“Voor mij heeft de zorgkaft 2 voordelen” besluit Renate Proost. “Ze brengt alles samen, waardoor mensen die dicht bij je staan niet meer op zoek moeten. En ze zorgt ervoor dat je als cliënt eens nadenkt over alle mogelijkheden en keuzes. Je kan aangeven wat je écht belangrijk vindt. Dat staat allemaal netjes op papier, in de kaft. En dat geeft rust.”

Info

Voor een alleenstaande kost het maken van de zorgkaft 675 euro, inclusief BTW, voor een koppel 1.000 euro. Zijn in deze prijs begrepen: de gesprekken en het maken van een basiszorgvolmacht, het vervolledigen van de kaft en het digitaal bijhouden. Info: Renate Proost, Advox, tel. 03 291 07 99 – bewind@advox.bewww.advox.be

Lees ook: “Wie helpt je met alle rompslomp?”, Plus Magazine februari 2020.

Partner Content