© Getty Images/iStockphoto

Eerste Steunpunt bewindvoering

Op 11 januari 2022 wordt het eerste ‘Steunpunt Bewindvoering’ van ons land gelanceerd in West-Vlaanderen. Dit steunpunt is een uniek aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft en ondersteuning nodig heeft over bewindvoering in de kustprovincie.

Wanneer iemand door zijn gezondheid niet zelf meer zijn zaken kan regelen, niet kan opkomen voor zijn belangen, niet zijn financiën kan beheren, kan deze persoon gerechtelijk beschermd worden door de aanstelling van een bewindvoerder. De vrederechter zal dit doen na een gesprek met de te beschermen persoon. Een advocaat of familielid kan in dat geval optreden als bewindvoerder.

De gerechtelijke bewindvoering is heel ingrijpend. Iemand wordt immers onbekwaam verklaard om bepaalde beslissingen te nemen over onder meer zijn vermogen. De betrokkene kan bijvoorbeeld niet meer beslissen over de aankoop van bepaalde zaken. De bewindvoering kan ook betrekking hebben op alle aspecten van iemand zijn leven zoals de plaats waar je moet verblijven, de zorg die je krijgt.

In West-Vlaanderen staat bijna 1 op de 100 inwoners onder bewind. De verschillende West-Vlaamse vredegerechten behandelen momenteel ongeveer 10.000 dergelijke dossiers. Vooral de kustgemeenten hebben relatief veel mensen die onder bewind staan door de toegenomen vergrijzing.

Conflictgevoelig

Er zijn veel partijen betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van de persoon die onder bewind staat: vrederechters, advocaten, zorgsector en ook de familie. Hierdoor is bewindvoering vaak een complex gebeuren. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen expertise of achtergrond naar de bewindvoeringsdossiers. Dit maakt de gerechtelijke bewindvoering ook conflictgevoelig. Er zijn veel spanningsvelden zoals de verhouding tussen de beschermde persoon en de bewindvoerder of de verhouding tussen de zorginstelling en de bewindvoerder of tussen de familieleden en de bewindvoerder.

De vrederechter dient vaak tussen te komen bij belangrijke beslissingen en houdt controle op de correcte uitvoering van de taak door de bewindvoerder.

Er is ook een ‘drempelvrees’ voor de betrokken personen of diensten om bepaalde vragen en problemen over bewindvoering aan te kaarten. Mensen weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen en hebben meer ondersteuning op maat nodig.

Steunpunt bewindvoering

Sinds juni 2021 zijn alle aspecten van de bewindvoering gedigitaliseerd. Personen moeten niet meer fysiek naar het vredegerecht komen maar kunnen hun dossier en alle stukken vanuit thuis raadplegen. Personen die niet digitaal onderlegd zijn kunnen terecht op een computer op het vredegerecht om hun dossier in te zien. Justitie werd zo sneller.

Daarnaast wil justitie ook menselijker te werk gaan in dossiers van bewindvoering. Dit gebeurt onder meer door de oprichting van het eerste ‘Steunpunt Bewindvoering’ in West-Vlaanderen waar mensen op een laagdrempelige manier antwoorden krijgen op hun vragen en ondersteuning op maat.

Het steunpunt zal de dienstverlening voor de beschermde persoon ook verbeteren door met alle betrokken partners informatie uit te wisselen, knelpunten te signaleren en op te lossen. Hiervoor kwam een unieke samenwerking tot stand tussen de vredegerechten, de zorgsector en de advocatuur.

Elke belanghebbende met een vraag over een dossier bij een West-Vlaams vredegerecht zal dus voortaan contact kunnen opnemen met het Steunpunt Bewindvoering, digitaal op www.steunpuntbewindvoering.be of schriftelijk: Steunpunt Bewindvoering, Kazernevest 3 te 8000 Brugge.

Bron: Persbericht minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne

In Plus Magazine van februari vind je ook een artikel over bewindvoering, als het te laat is om een zorgvolmacht te laten opstellen. Wat komt daar concreet bij kijken? Wat is de taak van de bewindvoerder en wat is de rol van de (eventuele) vertrouwenspersoon? Welke beslissingen mag de bewindvoerder zelf nemen en voor welke beslissingen is er eerst toelating van de vrederechter nodig?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content