© Getty Images/iStockphoto

Ethisch, groen, duurzaam

In de praktijk worden deze 3 begrippen door elkaar gebruikt. Bestaat er een verschil?

Veel mensen zien ethisch als een moreel begrip, waarbij men de keuze maakt tussen wat goed en slecht is. Vandaar dat ook de term duurzaam opgang maakt. Duurzaam heeft de betekenis van ‘wat op lange termijn vol te houden is’, dus zonder uitputting van grondstoffen, zonder vervuiling, zonder uitbuiting van mensen,.... De term groen is wat beperkter omdat die in feite alleen slaat op de bekommernis voor de natuur en veel minder op die voor de mens. Investeren in een windmolenpark is een groene investering, maar dit impliceert niet dat de uitbater van dit park bijvoorbeeld goede arbeidsvoorzieningen heeft, of niet louter op winstmaximalisatie inzet.

In de praktijk worden de verschillende termen door mekaar gebruikt. Iedere aanbieder kan zijn product volgens zijn eigen normen en zijn eigen visie op ethiek en duurzaamheid als ethisch of duurzaam bestempelen. Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, geeft wel aanbevelingen aan haar leden, maar niet iedereen houdt zich daar even strikt aan. Het is dus als consument/belegger heel belangrijk dat je nagaat of jouw visie van wat duurzaam of ethisch is overeenkomt met die van je bank.

Op de website www.febelfin.be vind je informatie over ethische fondsen en kan je de aanbeveling over duurzaamheid van de Belgische Federatie van de financiële sector raadplegen. Voor Febelfin is een product duurzaam als het zich niet alleen onthoudt van investeringen in landen of sectoren waarin het niet mag investeren, maar bovendien ook een bepaalde duurzaamheidsstrategie volgt, transparant is en een aantal regels in verband met rapportering en controle naleeft.

Partner Content