© Getty Images

Evenement afgelast en je kreeg een tegoedbon? Dit zijn je rechten

Plusmagazine.be Onlineredactie

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden ettelijke evenementen afgelast. Tickethouders kregen in veel gevallen een tegoedbon. Maar wat zijn de regels en welke rechten heb je? Een overzicht.

Door de uitbraak van het coronavirus werden heel wat evenementen zoals concerten, festivals of voorstellingen in 2020, maar ook in 2021 afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van de tickethouders te beschermen, kan een organisator de tickethouders onder bepaalde voorwaarden een tegoedbon toekennen. Dat is vastgelegd in het MB van 12 september 2020 en recent gewijzigd op 12 mei 2021. Eén van de voorwaarden voor het uitgeven van de tegoedbon is dat de activiteit opnieuw wordt georganiseerd binnen een termijn van 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Wanneer krijg je een tegoedbon?

Heb je een ticket voor een evenement dat geannuleerd werd door de organisator omwille van het coronavirus? Dan kan de organisator je een tegoedbon geven. Dat geldt ook voor evenementen die nog tot 1 oktober 2021 geannuleerd worden door het coronavirus.

Naast een tegoedbon kan een organisator er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de tickethouders gewoon terug te betalen of de tickets om te boeken. Kijk in ieder geval de contractvoorwaarden na op een eventuele clausule rond overmacht. Een dergelijke clausule bepaalt je rechten in geval van annulatie door overmacht.

Kiest de organisator voor de tegoedbon in het kader van het voorgaande ministerieel besluit, dan moet de bon de waarde hebben van het volledige bedrag dat je al betaalde voor het evenement. Dat geldt ook voor bedragen die je betaalde voor de huur van een kampeerplaats of bestelde drankbonnen. Daarnaast moet de tegoedbon voldoen aan een aantal voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet een tegoedbon voldoen?

De geannuleerde activiteit moet later worden georganiseerd:

  • met dezelfde essentiële kenmerken
  • op dezelfde of een nabijgelegen locatie
  • binnen een termijn van 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement

De tegoedbon:

  • heeft de volledige waarde van het bedrag dat je voor het oorspronkelijke toegangsbewijs hebt betaald. Er mogen geen kosten worden aangerekend voor het afleveren van de bon. Het nieuwe evenement moet voor houders van de tegoedbon voor dezelfde prijs worden aangeboden.
  • moet uitdrukkelijk vermelden dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Kan ik de tegoedbon ook weigeren?

Je moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij je het bewijs kan leveren dat je de activiteit niet kan bijwonen op de nieuwe datum. In dat geval heb je recht op een volledige terugbetaling van de waarde van de bon.

Hoe doe ik dat, bewijs leveren dat ik niet aanwezig kan zijn op het nieuwe evenement?

Er bestaan geen specifieke vormvereisten of een specifiek document. Maar, enkel laten weten dat je op de voorgestelde datum niet vrij bent, volstaat niet.

Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je om beroepsredenen of andere omstandigheden die al vastlagen, niet aanwezig kan zijn en kan je daarvan het bewijs leveren (bv. in de vorm van attest van de werkgever, doktersattest, reservatiegegevens van een geplande reis ...), dan moet de organisator dat bewijs aanvaarden.

Hoelang is zo een tegoedbon nu precies geldig?

De bon zelf heeft geen geldigheidsdatum maar de organisator moet een gelijkaardig evenement met dezelfde essentiële kenmerken op dezelfde of een nabijgelegen locatie organiseren binnen de 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Een gelijkaardig evenement met dezelfde essentiële kenmerken? Hoe wordt dat beoordeeld?

De kenmerken die jou ertoe hebben gebracht om het initiële ticket te kopen, moeten dezelfde zijn maar het nieuwe evenement hoeft niet noodzakelijk identiek te zijn. Zo is het logisch dat als je een ticket kocht voor een voorstelling van één specifieke artiest, je enkel opnieuw een ticket zou kopen voor een concert van dezelfde artiest.

Hetzelfde gaat op voor festivals. Het opnieuw georganiseerde festival moet hetzelfde thema of muziekgenre hernemen (bijvoorbeeld: hiphop, rap, wereldmuziek, elektronische dansmuziek, klassieke muziek, jazz, rock, heavy metal, enz.). In bepaalde gevallen kunnen de hoofdartiesten die aangekondigd waren voor het oorspronkelijke evenement worden beschouwd als een “essentieel kenmerk”.

Dat is natuurlijk moeilijk te veralgemenen en moet voor elke situatie apart worden beoordeeld. Kom je niet tot een overeenkomst met de organisator, dan is het aan de hoven en rechtbanken om een uitspraak te doen.

Wat als er geen gelijkaardig evenement georganiseerd wordt?

Dan is de organisator verplicht om jou de waarde van de tegoedbon terug te betalen.

Bron: FOD Economie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content