© belga

Fiscus belt 86.000 belastingplichtigen om hulp te bieden

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan dit jaar wegens de coronacrisis enkel telefonisch terecht bij de federale overheidsdienst Financiën. De FOD Financiën zal belastingplichtigen die volgens hem hulp nodig kunnen hebben, alvast zelf contacteren om een telefonische afspraak vast te leggen in mei of juni.

Mensen die hun aangifte vorig jaar hebben laten invullen door een medewerker van de FOD, die dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en van wie de overheidsdienst het telefoonnummer kent, zullen door FOD FInanciën zelf opgebeld worden om een telefonische afspraak vast te leggen. Sinds 20 april en tot en met 4 mei belt de fiscus zo 86.000 mensen op.

Daarbij vraagt de medewerker van de FOD aan de belastingplichtige of hij dit jaar zijn aangifte nog wil laten invullen. Als hij aanvaardt, vraagt de medewerker hem om zijn rijksregisternummer, een eventueel bijkomend telefoonnummer en zijn voorkeur voor het moment van de afspraak. Na het gesprek krijgt de belastingplichtige een sms met een bevestiging van de afspraak.

“Er wordt geen enkele andere info gevraagd tijdens het maken van de afspraak”, benadrukt de FOD. De medewerker zal nooit voorstellen om bij de belastingplichtige thuis te komen helpen en zal nooit het rekeningnummer per telefoon, het nummer of de code van bank- of kredietkaarten of om betaling vragen.

Belastingplichtigen die de komende weken niet proactief gebeld worden, krijgen in mei hun aangifte of hun voorstel. “Zij die een aangifte ontvangen, zullen kunnen bellen naar een nummer op de envelop om een afspraak te maken”, aldus de FOD.

Partner Content