© iStock

Fiscus wordt strenger voor vruchtgebruik voor vennootschappen

De fiscus stelt paal en perk aan de sterk ingeburgerde praktijk waarbij zelfstandigen een groot deel van de aankoopkosten van vastgoed afwentelen op hun vennootschap, zo schrijft De Tijd.

Bij een zogenaamde gesplitste aankoop koopt de ondernemer als fysieke persoon voor een prikje de blote eigendom van het vastgoed. Zijn vennootschap telt het grootste deel van de aankoopsom neer voor het vruchtgebruik. Zolang dat loopt, kan de vennootschap de aankoopkosten in mindering brengen van de belastbare winst. Als het vruchtgebruik uitdooft, wordt de ondernemer zonder bijkomende kosten volle eigenaar van het pand. Volgens schattingen zijn er in ons land 70.000 tot 100.000 van dergelijke constructies.

Bij de controle of het vruchtgebruik correct is gewaardeerd, hanteren de controleurs voortaan strengere maatstaven. Het gevolg is dat ondernemers meer uit eigen zak moeten betalen als ze overgaan tot een gesplitste aankoop. Sommige zelfstandigen dreigen aanzienlijke sommen te moeten bijpassen voor eerdere gesplitste aankopen.

Partner Content