© AFP

Frankrijk gaat voor pensioen met punten vanaf 2025

Vanaf 2025 moet een puntensysteem de 42 bestaande pensioenregimes in Frankrijk vervangen. Dat is althans een van de aanbevelingen die Jean-Paul Delevoye, hoge commissaris voor de hervorming van het pensioen, donderdag heeft bezorgd aan de Franse regering.

Dat nieuwe systeem moet de Fransen aanzetten om langer te werken. Daarvoor komt er een “evenwichtsleeftijd”, die gepaard gaat met een bonus-malussysteem dat “het systeem in evenwicht moeten houden”. De hervorming van de pensioenen was een van dé werven van president Emmanuel Macron. Veel van zijn voorgangers beten al de tanden stuk op het protest tegen een pensioenhervorming.

Delevoy stelt voor dat de evenwichtsleeftijd, die recht geeft op een volledig pensioen, dezelfde wordt voor iedereen. Vandaag geven de verschillende systemen recht op een volledig pensioen op een leeftijd tussen 62 en 67. In het nieuwe systeem moet de vaste leeftijd evolueren “volgens de levensverwachting”, zei Delevoye nog. Deze evenwichtsleeftijd zou in eerste instantie bijvoorbeeld op 64 kunnen liggen, zei Delevoye.

Wie vroeger op pensioen wil zal zijn pensioen met 5 pct zien dalen per jaar, terwijl wie langer blijft werken 5 pct per jaar extra krijgt bovenop het pensioen.

Het minimumpensioen moet voor Delevoye 85 pct bedragen van het Smic, het wettelijk vastgestelde minimumloon in Frankrijk. Vandaag is dat 81 pct voor loontrekkenden. “Dit minimum zal vooral in het voordeel zijn van landbouwers, winkeliers en mensen, vaak vrouwen, die lang deeltijds gewerkt hebben.”

Het nieuwe systeem wordt volgens Delevoye rechtvaardiger dan het huidige. “Elke gewerkte dag zal het mogelijk maken punten te verwerven.”

Deze aanbevelingen moeten dienen als basis voor een wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel moet in de herfst voorgelegd worden aan de ministerraad en vervolgens voorgelegd worden aan het parlement. Dat laatste zal waarschijnlijk pas gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2020. De hervorming moet dan van start gaan op 1 januari 2025.

De aanbevelingen van donderdag komen er na anderhalf jaar overleg met vakbonden en werkgevers. Twee van de grootste vakbonden, FO en CGT, hebben al aangekondigd vanaf september actie te voeren tegen de hervorming.

Een comité van experts raadde ook de Belgische regering aan een puntensysteem in te voeren om het pensioenstelstel te redden, maar de vakbonden liepen storm tegen de plannen en ook de ontslagnemende regering verdedigt het niet langer.

Partner Content