© Getty Images

(G)een recht op vakantie

Nood aan vakantie hebben we allemaal. Maar helaas heeft niet iedereen recht op vrije dagen. 3 situaties waarin je geen of minder vakantiedagen krijgt.

1. Mijn dochter heeft met een tijdelijke arbeidsovereenkomst gewerkt bij het OCMW. Ze heeft nu een contract van onbepaalde duur gesloten in de privésector. Haar werkgever beweert dat zij geen recht heeft op vakantie omdat ze van de overheid komt. Klopt dat?

Bij de overheid kan je werken als statutair of als contactueel (met een arbeidsovereenkomst). Werkte je met een contract, dan val je in principe onder de vakantiereglementering van de privésector. Dan heb je recht op vakantiedagen, op basis van je tewerkstelling van het vorige jaar. De periode dat je als contractueel bij de overheid gewerkt hebt zal meetellen voor de opbouw van je rechten bij je nieuwe werkgever. Bezorg jouw nieuwe werkgever het vakantieattest dat je kreeg bij uitdiensttreding uit de openbare sector. Stap je over van een statutaire job bij de overheid naar de privésector, dan telt de periode die je bij de overheid gewerkt hebt niet mee voor de opbouw van je recht op vakantie bij de nieuwe werkgever in de privésector. Maar je kan wel beroep doen op ‘aanvullende vakantie’. Zo kan je tijdens het eerste jaar van tewerkstelling in de privésector toch 4 weken vakantie nemen. Je betaalt die dagen wel zelf, via een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het jaar nadien.

2. Ik heb vorig jaar halftijds gewerkt en werk dit jaar voltijds. Ik heb maar recht op 10 dagen wettelijke vakantie. Mijn collega deed de ‘omgekeerde beweging’. Ook zij heeft nu maar recht op 10 dagen, ondanks dat ze vorig jaar voltijds werkte. Klopt dat?

In de privésector wordt je recht op vakantie opgebouwd op basis van je tewerkstelling van vorig kalenderjaar. Jij werkte vorig jaar halftijds, waardoor je dit jaar recht hebt op de helft van het aantal dagen wettelijke vakantie, ondanks dat je nu voltijds werkt. Je kan wel een beroep doen op aanvullende vakantie (zie hierboven). Blijf je volgend jaar voltijds werken, dan zal je volgend jaar recht hebben op 20 dagen wettelijke vakantie. Jouw collega heeft vorig jaar voltijds gewerkt, maar heeft nu ook recht op 10 dagen wettelijke vakantie. Dat klopt, want je verlof wordt berekend, rekening houdend met het arbeidsstelsel waarin je vandaag werkt. 20 dagen komt overeen met 4 weken vakantie. Op dit moment werkt zij halftijds. Moest zij 20 wettelijke dagen krijgen, dan zou zij niet 4, maar 8 weken wettelijke vakantie hebben.

3. Ik ben terug beginnen werken na een lange periode van ziekte. Ik dacht dat de ziekteperiode gelijkgesteld was voor je recht op vakantie, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Een ziekteperiode is 12 maanden gelijkgesteld voor je recht op jaarlijkse vakantie. Ziektedagen tellen mee bij de berekening van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld waar je het volgend jaar recht op hebt. Ben je langer dan 1 jaar ziek geweest, dan heb je inderdaad geen recht meer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content