© BELGA

Geldt de garantie als je iets koopt tijdens de solden?

Hoe zit het met je rechten als consument tijdens de soldenperiode? Mag je een kledingstuk terugbrengen als je thuis merkt dat er een scheurtje in zit?

Na lang zoeken heb je een geweldig koopje op de kop getikt, vind je zelf. Maar bij thuiskomst blijkt dat er een scheurtje in het textiel zit dat je niet had opgemerkt. Kan je het terugbrengen tijdens de solden, want je hebt het product toch met een fikse korting kunnen aanschaffen?

In principe vallen alle producten dieje als consument in een winkel koopt onder de Europese richtlijn koop en garantie. Ook tijdens de solden is dit het geval. Die richtlijn die een garantietermijn van 2 jaar bepaalt is omgezet in de Belgische wet van 1 januari 2005. De eindverkoper is daarbij aansprakelijk is voor elk gebrek dat bestaat bij levering van goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar. Duikt dit gebrek de eerste 6 maanden al op, dan gaat men er vanuit dat het al bestond op het moment van de koop. Als koper hoef je dan niets te bewijzen, het is aan de verkoper om aan te tonen dat het defect door jouw schuld is opgetreden. Maar diezelfde wet zegt ook dat dit enkel geldt voor een gebrek dat een normaal aandachtige consument niet had kunnen of had moeten opmerken. Een duidelijk voorbeeld is een schoen waarvan de hak er ’s anderendaags afvalt. Bij een scheur in een kledingstul is dit al heel wat vager en kan de verkoper dit betwisten.

Kan ik terugbetaling eisen?

Als je tot een akkoord komt, heeft de verkoper wel de keuze. Hij kan het product herstellen of vervangen zonder kosten voor de consument. Men kan ook overeenkomen de prijs te verlagen of het volledige bedrag terug te betalen. Maar als consument heb je niet het recht zelf de terugbetaling te eisen, als de verkoper andere gelijkwaardige oplossingen kan aanbieden. Wel als de vervanging niet mogelijk is of als dit niet binnen een redelijke termijn (3 maanden) kan gebeuren, wat bij solden best kan voorvallen omdat het vaak om laatste stukken uit een reeks gaat. Dan kan je wél terugbetaling vragen.

Wat moet je doen?

Bewaar elk betalingsbewijs en verwittig zo snel mogelijk de verkoper zonder het product nog verder te gebruiken. Indien die weigert mee te werken, schrijf je best een aangetekende brief waarin je de wettelijke garantie inroept. Indien dit niets oplevert kan je in laatste instantie naar de rechtbank stappen, maar de vraag is dan of dit voor een klein bedrag wel de moeite is.

Let op!

Als het product is afgeprijsd omwille van een gebrek en dit ook duidelijk gecommuniceerd wordt, via een bord in de rayon of op het kledingstuk zelf, dan betreft het dus een bekend euvel en wordt er verondersteld dat je het met deze kennis gekocht hebt.

Voor info over consumentenbescherming: Contact Center van de Federale Overheidsdienst, 0800 12 033 en www.economie.fgov.be

Partner Content