Gelijke belasting voor tweede verblijven in Europa?

Door een arrest van het Europese Hof van Justitie moet ons land het belasten van tweede verblijven in het buitenland herbekijken.

Onze Belgische fiscus werkt met twee maten, twee gewichten.

  • In België wordt de eigenaar van een tweede verblijf – of hij het verhuurt of niet – niet belast op de werkelijke huurinkomsten, maar op een fictief huurinkomen, nl. het kadastraal inkomen – dat heel wat lager ligt dan de werkelijke huurinkomsten. De belasting gebeurt op het geïndexeerd KI, verhoogd met 40%.
  • Voor een tweede verblijf in het buitenland gelden andere regels:

– Je wordt sowieso belast in het land zelf. Zo zal je bijvoorbeeld in Spanje belastingen betalen op een fictief inkomen als je je Spaanse huis niet verhuurt, en op de échte huurinkomsten als je dat wel zou doen.

– Of je in België ook nog eens belastingen betaalt op je huis elders in Europa, hangt af van de vraag of ons land al of niet een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft met het land in kwestie. Met Spanje bijvoorbeeld is dat wel degelijk het geval. In dat geval betaal je geen twee keer belasting. Het is wel zo dathet inkomen uit je Spaanse huis wordt meegerekend om je Belgische belastingtarief te bepalen (je zal dus in een hogere schijf terechtkomen). Om dit inkomen te bepalen baseert de Belgische fiscus zich op de werkelijke huurwaarde van het buitenlands huis en niet op het kadastraal inkomen. Dat is niet correct volgens het Europese Hof van Justitie.

– Stel dat er geen dubbelbelastingverdrag is met het land waar je buitenverblijf gelegen is, dan betaal je ook hier belastingen. Je krijgt wel 50% vrijstelling in België.

Discriminatie

Op basis van het principe van vrij verkeer van kapitaal oordeelde het Europese Hof van Justitie recent dat het fiscaal geen verschil mag uitmaken of je tweede verblijf gelegen is in eigen land, dan wel in warmere oorden zoals Griekenland, Spanje,...Het heffen van belastingen moet volgens dezelfde criteria gebeuren. Er zijn nu 2 mogelijkheden voor ons land: ofwel zullen eigenaars van tweede verblijven in het buitenland minder belastingen betalen dan voorheen, ofwel zullen eigenaars van tweede verblijven in eigen land méér belastingen moeten betalen als de belasting zou gebeuren op basis van de échte huurwaarde.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content