© ILLUSTRATIE ISTOCK

Goed voorbereid op reis

Zijn je (gezondheids)documenten in orde? Laat je je huis veilig achter? Heb je je bankkaart laten deblokkeren als je buiten Europa reist? Dan kan je met gerust hart andere oorden opzoeken.

Ga na welke bijstand je ziekenfonds biedt

Via je ziekenfonds geniet je al een stevige basisbescherming, zeker als je binnen Europa reist of naar een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten. Je kan je uiteraard nog uitgebreider indekken via een reisverzekering. Die zorgt niet enkel voor bijstand aan personen, maar dekt ook je auto.

Medische bijstand binnen Europa

Voor je vertrek informeer je best bij je ziekenfonds hoe uitgebreid de tussenkomst is in het land waar je naartoe reist. Denk eraan om vooraf je Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) af te halen of online aan te vragen als die niet meer geldig is (maximaal 2 jaar geldig, soms korter). Deze kaart vormt het bewijs dat je in orde bent met de ziekteverzekering in België en geeft je het recht op terugbetaling van gezondheidszorg door het buitenlands ziekenfonds.

Daardoor krijg je in de EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. En ook in Macedonië en Australië in geval van dringende medische hulp. Je zult dus terugbetaling krijgen op basis van de buitenlandse wetgeving. Dat betekent dat je misschien zult moeten betalen voor een dienst die hier gratis is.

Steek je EZVK en je reisverzekering in je portefeuille, zodat je de noodnummers steeds op zak hebt of noteer ze in je gsm.

Ben je in orde met de verplichte bijdrage voor de ziekteverzekering, dan krijg je de kaart gratis. De EZVK is individueel en staat op naam. Elk lid van je reisgezelschap heeft er dus één nodig, ongeacht zijn of haar leeftijd. Weet wel dat de EZVK niet geldt voor geplande zorg in het buitenland! Ben je in orde met je bijdrage voor de aanvullende verzekering (sinds 2002 verplicht bij alle ziekenfondsen), dan geniet je van bijstand in het buitenland via Mutas (vroeger EuroCross) of Mediphone Assist.

Mutas is de alarmcentrale van de christelijke, socialistische, liberale en neutrale ziekenfondsen. De dienst is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Je vindt het nummer op de achterkant van je EZVK. Vroeger gold die medische bijstand wereldwijd, maar vandaag is hij in de meeste gevallen beperkt tot Europa en het Middellandse zeegebied (Marokko, Algerije,...). Enkel voor de Socialistische Mutualiteiten geldt er geen geografische beperking. Bij de CM geldt de wereldwijde bijstand wel nog voor kinderen waarvoor je nog kinderbijslag ontvangt (maar dus niet voor jezelf als ouder).

Bij medische zorg op zeeschepen wordt de geografische dekking bepaald door de vlag waaronder het schip vaart. De dienstverlening bestaat onder meer uit advies en begeleiding van de patiënt en het gezin ter plaatse en van de familie in België, contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse, medische feedback, het versturen van de nodige documenten en de betaling van de medische kosten indien nodig, repatriëring indien medisch noodzakelijk, en bij overlijden het overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Let op! Mutas verleent enkel bijstand voor dringende en onvoorziene medische zorg. Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van je wagen,... zijn niet in de bijstand opgenomen. Wil je ook op dat vlak bijstand, dan moet je een reisbijstandsverzekering nemen (lees ook Neem waar nodig een reisverzekering).

Mediphone Assist is de bijstandscentrale van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die zeven apolitieke ziekenfondsen groeperen waaronder Euromut, Securex, Partena,... Ook hier is de dienstverlenging beperkt tot Europa en de mediterrane landen. Ze is gelijkaardig aan die van Mutas. Zo houdt Mediphone Assist zich onder meer bezig met het verstrekken van medisch en administratief advies, het contacteren van familie en zorgverleners, het organiseren van een medisch noodzakelijke repatriëring,... Bel binnen de 48 uur de bijstandscentrale Mediphone Assist op het nummer +32 2 778 94 94. De centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Let op! Ook bij Mediphone Assist zijn enkel de medische kosten en de repatriëring van de patiënt gedekt.

Medische bijstand buiten Europa

Je reist naar een land dat een overeenkomst heeft gesloten met België. Reis je naar Algerije, Tunesië, Marokko, Turkije, Servië en Montenegro, dan heb je dezelfde toegang tot de gezondheidszorg en hetzelfde recht op terugbetaling als een inwoner van dat land. Je moet wel een apart verblijfsdocument opvragen bij je ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kan je dit ook online bestellen. Sinds september 2009 heeft België ook een overeenkomst met Australië. Op vertoon van je paspoort en je EZVK krijg je daar terugbetaling voor dringende zorg, in het kader van het Australische Medicare-systeem. Meer informatie hierover op www.riziv.fgov.be > Thema’s > Verzorging: kosten en terugbetaling > Internationaal > Vakantie.

Je reist naar een land dat geen overeenkomst heeft met België. Je zal enkel terugbetaling krijgen bij een dringende hospitalisatie, aan het Belgische tarief, als er minstens één overnachting is. Word je opgenomen zonder dat je minstens één keer overnacht, dan is er geen tussenkomst. Je moet de originele facturen aan je ziekenfonds bezorgen. Voor een gewoon doktersbezoek is er geen tussenkomst via de gewone ziekteverzekering. Hiervoor moet je een reisbijstandsverzekering nemen.

Bijstand via Mutas of Mediphone Assist is er buiten Europa enkel voor de landen rond de Middellandse zee. Daarbuiten moet je een beroep doen op een privéverzekeraar.

Neem waar nodig een reisverzekering

Je bent uiteraard niet verplicht een aparte reisverzekering te nemen, maar die biedt vaak een uitgebreidere dekking dan je ziekenfonds. Bovendien is in de reisbijstand van je ziekenfonds enkel de bijstand aan personen gedekt, niet die voor voertuigen. De term reisverzekering overkoepelt drie soorten verzekeringen: de reisbijstand, de annuleringsverzekering en de bagageverzekering. Naargelang het luik dat je hebt ondertekend, kan je er een beroep op doen wanneer je door een familiaal probleem je reis moet annuleren of wanneer je bagage verloren gaat of gestolen wordt. Maar meestal wordt een reisbijstandsverzekering genomen. Dan komt de verzekeraar tussen in geval van autopech, ongeval en gezondheidsproblemen.

Reisbijstand voor personen

De verzekering dekt alle personen die onder hetzelfde dak wonen. Een greep uit de mogelijke dekkingen: voorschieten van ziekenhuiskosten, repatriëring, opsturen van geneesmiddelen als die niet beschikbaar zijn ter plaatse, opsporings- en reddingskosten, een vervangchauffeur als jij niet meer kan rijden,...

Maar let op: de tussenkomst van de verzekeraar is altijd geplafonneerd tot een maximumbedrag dat is vastgelegd in jouw overeenkomst. En alle overeenkomsten bevatten uitsluitingen. De belangrijkste is die wegens een vooraf bestaande ziekte.

Alle contracten bieden dekking in de Europese landen. De meeste ook in België, maar soms is een minimumafstand van 10 km van je woning vereist. Meestal ben je ook buiten Europa gedekt, eventueel wordt wel een premiesupplement gevraagd. En net zoals de ziekenfondsen, sluiten bepaalde verzekeringsmaatschappijen risicolanden of oorlogsgebieden uit. Je kan een bijstandscontract sluiten voor één reis, maar er bestaan ook polissen die alle reizen dekken die je in een bepaald jaar onderneemt.

Reisbijstand voor voertuigen

Naast pechverhelping of het weg-slepen van je voertuig in geval van panne of ongeval in België en/of in het buitenland, omvat de bijstand aan het voertuig een hele reeks waarborgen, zoals bijvoorbeeld repartriëring van het voertuig, opsturen van wisselstukken, ter beschikking stellen van een vervangwagen, je reservesleutels bezorgen,...

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat jij en jouw gezin zouden lijden als je een geplande reis niet kan maken. Bijvoorbeeld omwille van ziekte, ontslag,... Let goed op de uitsluitingen!

Bagageverzekering

Een bagageverzekering dekt verlies, diefstal (of verdwijning) of schade aan je bagage. Soms zit ze opgenomen in je reisbijstandsverzekering, bij sommige maatschappijen kan je ook een aparte bagageverzekering nemen. Kijk goed uit wat er precies verzekerd wordt. Soms wordt verlies of diefstal van bv. gsm, laptop of digitale camera uitgesloten of liggen de terugbetaalde bedragen heel laag.

Kijk uit met betalen in het buitenland

Goed voorbereid op reis
© iStock

Binnen Europa

MasterCard is de ideale reisgezel: de kaart wordt in 210 landen aanvaard, voor 150 valuta. De kaart blijkt ook een voordelig betaalmiddel: de kosten mogen niet hoger liggen dan in eigen land. Kan je niet met je bankkaart betalen, dan aanvaardt de handelaar wel jouw kredietkaart. Veel restaurants, hotels, autoverhuurbedrijven eisen trouwens dat je met een kredietkaart betaalt, zonder meerkost.

Ook geld afhalen aan een automaat kan geld kosten, buiten de eurozone, maar ook in Europa. Vraag ernaar bij je bank. Al mogen de kosten binnen de eurozone niet meer bedragen dan in eigen land, toch kom je in landen als Duitsland wel eens automaten tegen die wel een meerkost aanrekenen, maar daar ook duidelijk vooraf voor waarschuwen. Je kan ook geld afhalen met je kredietkaart, maar meestal is je bankkaart binnen de EU goedkoper. Ga je naar minder toeristische bestemmingen, neem dan voldoende cash mee. En bestel tijdig vreemde valuta bij je bank: die heeft soms enkele dagen tot een week nodig om jouw geld om te wisselen. Meer op www.wikifin.be.

Buiten Europa

Buiten de eurozone hangen de kosten voor een geldopname aan een bankautomaat af van jouw bank en het land van bestemming. Controleer voor je vertrekt de voorwaarden die jouw bank toepast. De meeste banken beperken het gebruik van een kaart met Maestrofunctie tot Europa in geografische zin, wat ruimer is dan de EU. Reis je buiten Europa, vraag je bank dan om de Maestrofunctie tijdelijk te deblokkeren. Doe dit minstens een week voordat je vertrekt, want deblokkeren vraagt tijd. Sommige banken blokkeren ook de kredietkaarten die ze uitgeven (Visa, MasterCard) in de VS. Vraag om te deblokkeren voor de duur dat je in de VS verblijft.

Zorg voor de juiste reisdocumenten

Reis je binnen Europa, dan volstaat je identiteitskaart. Kijk na of je kaart nog geldig is. Daarbuiten heb je naargelang het land waar je naartoe reist een internationaal paspoort of ook nog een visum nodig. Kijk na hoe lang je paspoort na thuiskomst nog geldig moet zijn. Let er ook op dat je naam en voornaam identiek zijn op al je documenten (vliegtuig-ticket, paspoort, visum). Op www.diplomatie.be vind je welke documenten je nodig hebt in het land van je bestemming.

Steek je met je (kleinkinderen de grens over dan hebben ze een Kids-ID nodig als ze jonger zijn dan 12 jaar of hun eigen identiteitskaart als ze ouder zijn dan 12 jaar. En eventueel een paspoort of visum, naargelang het land dat je bezoekt. Op www.diplomatie.be > Op reis in het buitenland > Reisdocumenten kan je gemakkelijk opzoeken welke documenten je nodig hebt. Daar kan je je bestemming, de leeftijd van je kind en de duur van je verblijf ingeven. Op het vlak van gezondheid heb je de EZVK nodig van je (klein)kind, die op zijn/haar naam staat. Kijk na of ze nog geldig is en vraag indien nodig tijdig een nieuwe!

Een goede raad: neem een kopie mee van het gezondheidsboekje van je (klein)kind. Zo beschik je over alle gegevens betreffende vaccins, allergieën en andere medische problemen.

Laat je huis veilig achter

Je kan je huis tijdens je afwezigheid niet beschermen als een burcht, maar mits een aantal voorzorgsmaatregelen beperk je het risico op brand en inbraak. Verwittig in elk geval een kennis of buur dat je met vakantie bent en laat een huissleutel achter. Geef je vakantieadres en/of gsmnummer door zodat je bereikbaar bent.

Inbraakpreventie

 • Zorg dat je brievenbus regelmatig wordt leeggemaakt. Schort je abonnement op de krant op.
 • Laat je zaken aan huis leveren (door bakker, de melkboer,...), verwittig dan dat ze niets aan je deur moeten zetten.
 • Laat je rolluiken niet naar beneden, sluit je gordijnen niet.
 • Plaats geen berichten op sociale media dat je ver weg van huis bent.
 • Laat geen waardevolle juwelen in huis achter.
 • Zorg ervoor dat ook bijgebouwen (garage, tuinhuis, ...) veilig afgesloten zijn.
 • Laat geen ladders in de tuin liggen.
 • Ben je lange tijd van huis, vraag dan iemand om het pad naar je voordeur vrij te houden.

Brandpreventie

 • Controleer of je rookmelders nog werken voor je vertrekt. Vervang eventueel de batterijen.
 • Schakel alle elektrische apparaten uit en haal de stekkers uit het stopcontact. Zo bespaar je niet alleen energie, je vermijdt ook kortsluiting of brand na een blikseminslag.
 • Schakel ook de verwarmingsinstallatie uit.
 • Sluit je boiler en gasleiding af.
 • Bewaar brandbare vloeistoffen op een veilige plaats, buiten het bereik van zonlicht en warmtebronnen.

Nuttige adressen en websites

Partner Content