© Getty Images/iStockphoto

Groot onbenut potentieel voor werkhervatting bij langdurig zieken

Bijna één derde (32%) van de werknemers in België die langer dan een maand om ziektereden afwezig waren zegt dat hij had kunnen én willen werken tijdens minstens een deel van die afwezigheid. Hun grootste drempels om het werk vroeger te hervatten zijn een negatief doktersadvies (44%) en het ontbreken van de mogelijkheid om het werk geleidelijk te kunnen hernemen (19%).

Dit blijkt uit een focusrapport van HR-dienstverlener Securex, dat ook aangeeft dat het potentieel voor werkhervatting bij langdurige afwezigen groot is, maar nog zwaar onderbenut blijft. “Meer maatwerk, meer differentiatie, meer flexibiliteit: dat is de toekomst in een wereld met een vergrijzende werknemerspopulatie, veel langdurig absenteïsme en talentschaarste,” zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Securex onderzocht voor het eerst het potentieel voor re-integratie van werknemers in ziekteverlof. Uit de studie blijkt dat meer dan 1 op 5 (22%) van alle door ziekte afwezige werknemers aangeeft dat hij tijdens zijn langste afwezigheid van de voorbij 12 maanden toch in staat was om te werken.

  • 15% kan en wil werken (Voorbeelden van redenen voor ziektemelding: stress, migraine, rugpijn, buikgriep, gebroken voet...)
  • 7% kan, maar wil niet werken (Voorbeelden van redenen voor ziektemelding: griep, gebroken arm, been in gips...)
  • 30% wil, maar kan niet werken (Voorbeelden van redenen voor ziektemelding: hersentumor, hernia in de nek, gebroken pols, lage rugpijn, burn-out...)
  • 48% kan en wil niet werken.

Aangepast werk loont, zeker bij korte afwezigheden

Uit het focusrapport blijkt bovendien dat aangepast werk bij terugkeer nog onvoldoende ingeburgerd is. Nochtans verhoogt aangepast werk de kans op werkhervatting, vooral in het geval van korte afwezigheden (minder dan een maand). Zes op tien werknemers die kunnen of willen werken tijdens hun korte afwezigheid geven aan gebaat te zijn met een tijdelijke aanpassing van de job, zoals minder werkuren, bepaalde taken tijdelijk niet uitvoeren of een aanpassing aan de werkmiddelen of -omgeving. Werkgevers kunnen dus re-integratie na korte afwezigheden stimuleren door ook in dat geval tijdelijk aangepast werk te voorzien, vanzelfsprekend steeds in onderling overleg met de werknemer.

Drempels voor werkhervatting

Bij 44% van de afwezigen was de oorspronkelijke reden van hun ziektemelding geen belemmering meer om te werken tijdens de tweede helft van hun langste afwezigheid. Toch werkten ze nog niet. In bijna de helft van de gevallen (44%) bleven ze thuis op doktersadvies. Daarnaast is volgens de werknemers het ontbreken van de mogelijkheid tot aangepast werk de belangrijkste drempel om het werk te hervatten (19%). 9% meldt problemen met info of administratie rond werkhervatting als drempel voor een eventuele werkhervatting.

Iris Tolpe, Director Legal, Securex: “Werkgevers denken vaak dat een werknemer niet zomaar vervroegd uit ziekteverlof mag terugkeren. Een doktersattest zou de arbeidsgeschiktheid moeten bevestigen en de verplaatsing naar het werk zou niet gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering. Dat klopt niet. De werknemer is vrij om het werk te hervatten zonder getuigschrift dat de arbeidsgeschiktheid bevestigt. Voor de verzekering volstaat het om de werkgever vooraf van de terugkeer op de hoogte te brengen. Bij een afwezigheid langer dan een maand, meldt hij zijn werkhervatting ook bij het ziekenfonds.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content