© BELGA

Heeft het zin om een bekeuring te betwisten?

Te snel gereden, een stop genegeerd, bellen achter het stuur... Je verkeersboete niet betalen is verleidelijk, maar denk aan de financiële gevolgen.

Ik verzeker u, meneer de agent, ik was niet aan het bellen, ik was aan mijn oor aan het krabben! Hoe groter de frustratie omtrent een bekeuring, hoe groter de drang om ze te betwisten. “Maar als ik je één raad mag geven: ga eerst na of een gerechtelijke procedure je niet veel meer geld gaat kosten dan de boete. Heb je daarentegen een rechtsbijstandsverzekering, dan kan het de moeite waard zijn”, stelt een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht. Deze tip kan je veel geld besparen, want door een onmiddellijke inning en dus de boete te betwisten, wordt de zaak meteen naar het parket doorverwezen. Verwerpt het parket de betwisting, dan wordt het bedrag van de boete met 33% verhoogd. Wie niet op tijd betaalt, krijgt een verhoging van 35% aangesmeerd. En bij hardleerse wanbetalers en onbetaalde bekeuringen zorgt de fiscus er wel voor dat het bedrag wordt geïnd.

Wil je een bekeuring betwisten, dan moet je bewijzen aanleveren, zoals foto’s of verklaringen van getuigen.

Enkel met goede rechtsbijstand

Wil je toch een bekeuring betwisten, dan moet je bewijzen aanleveren, zoals foto’s of verklaringen van getuigen. Je kan ook verzachtende omstandigheden inroepen, bijvoorbeeld omdat de signalisatie onduidelijk was of ontbrak. Een gespecialiseerd advocaat weet dergelijke verzachtende omstandigheden extra in de verf te zetten. Advocaat Bruno Gysels: “Zelfs al geef je de overtreding toe, dan is het vaak toch voordeliger om niet te betalen en het risico te nemen (zekerheid heb je nooit) voor de politierechtbank te moeten verschijnen. Niet zelden legt de rechtbank, nadat een advocaat een overtreding heeft toegelicht, een boete op die lager is dan de onmiddellijke inning of minnelijke schikking.”

Maar hoe betwist je nu concreet een bekeuring? Betaal de onmiddellijke inning niet, want betalen is toestemmen. Vul het betwistingsformulier van het proces-verbaal in. Met het nummer en de identificatiecode van je proces-verbaal kan je het formulier downloaden op de website verkeersboetes.be. Je kan het betwistingsformulier ook aanvragen via 02 278 55 60, maar de wachttijd kan behoorlijk oplopen. Stuur vervolgens het formulier met de post terug. Dat moet niet aangetekend, maar het is toch beter dat je een bewijs in handen hebt. Het betwistingsformulier wordt vervolgens naar het parket doorgestuurd, dat drie beslissingen kan nemen.

Eén: de magistraat beslist om niet te vervolgen. Dat is goed nieuws! De bewijzen die je hebt aangebracht zijn geloofwaardig. Je dossier wordt zonder gevolg geklasseerd. Al word je daar meestal niet van op de hoogte gebracht.

Twee: het parket stelt een minnelijke schikking voor. Je argumenten of bewijzen zijn ontoereikend en er wordt een nieuwe schikking voorgesteld. Weiger je die, dan kan de magistraat je zaak klasseren (wat onwaarschijnlijk is) of ze weer naar de politierechtbank verwijzen.

Drie: je werd naar de politierechtbank verwezen en daar kan het wel eens uit de hand lopen! Volgens Touring kom je er bij de politierechtbank vaak slechter vanaf. “Rechters zijn geneigd zich minder inschikkelijk op te stellen, waardoor de boete altijd hoger uitvalt dan de minnelijke schikking die het parket voorstelde. Bovendien komen er nog eens kosten bij – gerechtskosten, verplichte bijdragen...” Besluit? Waag je niet aan dit avontuur zonder goede rechtsbijstand.

Partner Content