© iStock

Heeft ’s nachts wassen nog zin?

Met de invoering van het capaciteitstarief zal het verschil tussen dag-en nachttarief verdwijnen, wat je netkosten betreft. Wat houdt dit nieuwe tarief in? En heeft het vandaag nog zin om ’s nachts je was te doen?

We zijn allemaal opgegroeid met het idee dat hoe meer energie we verbruiken, hoe meer we betalen. Het verbruik was lang ook de enige meetbare factor om de factuur op te baseren. Het tweevoudige uurtarief (dag – nacht) werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen elektriciteitstekorten zouden voorkomen. Consumenten zouden met een lager nachttarief aangemoedigd worden om apparaten met een hoog verbruik buiten de piekuren aan te zetten. Zo is het energieverbruik beter verspreid over de hele dag en is de kans op een tekort kleiner. Naast het dag-nachttarief bestaat er ook nog het uitsluitend nachttarief.

Het nachttarief voor elektriciteit verschilt per regio in België. Het zijn de distributienetbeheerders van elke regio die de tarieven vaststellen. Meestal zijn de daluren bij één enkele netbeheerder overal gelijk, maar het kan toch zijn dat jouw gemeente andere uren hanteert. Bij Fluvius (Vlaanderen) zijn er een heel aantal gemeenten met een nachttarief tussen 21u en 6u, in plaats van 22 u en 7 u.

Maar niets blijft eeuwig hetzelfde. De komst van de zonnepanelen schudde een en ander door elkaar. Intussen zijn er ook de warmtepompen, batterijen en het groeiend aantal elektrische wagens.

Wat is het capaciteitstarief?

Je betaalt jouw distributienetbeheerder – Fluvius in Vlaanderen – een bijdrage voor je gebruik van het elektriciteitsnet. Dit wordt doorgerekend via je energiefactuur. Die bijdrage zal op een nieuwe manier berekend worden: volgens het gemiddelde van je gebruikspieken. Dat is het capaciteitstarief, dat enkel in Vlaanderen zal gelden. Jouw netkosten worden gebaseerd op je piekverbruik en niet op je verbruik per kWh. Wie hoge pieken veroorzaakt zal meer betalen dan wie zijn verbruik spreidt, aldus de VREG.

Het capaciteitstarief heeft enkel effect op de distributienetkosten van je energiefactuur, dus slechts op één van de 3 componenten van je factuur. Die bestaat uit:

  • De netkosten: de kosten voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit,
  • energietarieven: de kostprijs voor de verbruikte energie gedurende de facturatieperiode,
  • verschillende soorten heffingen en btw.

Het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief. Het is enkel een andere manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers. Het moment waarop je elektriciteit afneemt, bepaalt het nettarief. Voor een doorsnee gezin maken de nettarieven op dit moment ongeveer 18% uit van hun totale factuur (bron: VREG). Maar het grootste deel van je factuur blijft dus gebaseerd op het aantal kWh dat je afneemt. Zuinig omgaan met elektriciteit blijft de boodschap!

Nog steeds nachttarief

Met het capaciteitstarief verdwijnen de vaste piek-en daluren, omdat de capaciteit voortdurend kan schommelen. Op de website van energieregulator VREG lees je: “We wekken elektriciteit meer en meer lokaal op, vaak op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Het onderscheid tussen dag- en nachturen is hier niet meer goed op afgestemd. Het zet afnemers niet aan om te verbruiken op momenten dat de zon schijnt of de wind waait en er dus veel elektriciteit voorhanden is. Voor de distributienetbeheerder maakt het ook weinig verschil of afnemers nu overdag of ’s nachts verbruiken. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van het net blijven dezelfde. Als regulator moeten wij ervoor zorgen dat de nettarieven de kosten goed weerspiegelen, ook in een veranderend energielandschap.”

Het nachttarief zal dan ook worden afgeschaft. Die afschaffing was voorzien voor 1 juli 2022. Maar de VREG heeft de invoering van het capaciteitstarief uitgesteld tot 1 januari 2023.

Omdat de invoering van het capaciteitstarief uitgesteld is, is er nog niets veranderd aan de tarifering. Je wasmachine laten draaien na 21 u of 22 u is nog altijd nuttig. Al is het verschil tussen dag-en nachttarief veel kleiner geworden dan in de beginjaren. En wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, doet er sowieso al goed aan van energie te verbruiken op het moment dat de zonnepanelen die opwekken.

Het uitsluitend nachttarief zal geleidelijk worden afgebouwd, over een periode van 8 jaar.

Nog nachttarief mogelijk voor je verbruik

Zoals hierboven gezegd zal de afschaffing van het nachttarief – en de invoering van het capaciteitstarief – enkel slaan op je netkosten. Maar het blijft nog altijd mogelijk dat jouw energieleverancier een apart tarief hanteert voor je nachtverbruik.

Meer info: www.vreg.be

Partner Content