Helpers bij het klussen verzekeren

Familieleden of vrienden die een handje komen toesteken bij verbouwingswerken of klussen. Het is een mooie geste. Maar wat als een van deze vrijwilligers iets overkomt? Dan kan hij maar beter goed verzekerd zijn.

Inhoud:

Van kleine herstellingen en onderhoudskarweitjes tot ingrijpende werken (de isolatie van uw dak bijvoorbeeld), aan een huis is altijd iets te doen. Voor helpende handen bij kleinere werkjes kan de verzekering Huispersoneel soelaas bieden, bij grotere werken hebt u een andere polis nodig.

Huispersoneel

Iedere persoon die regelmatig of occasioneel in uw huishouden helpt, moet volgens de wet verzekerd zijn. De verzekering Huispersoneel is dan ook een sterke aanrader voor iedereen die regelmatig een beroep doet op een babysit, klusjesman, strijkster, poetsvrouw of tuinier. Bij Ethias is het contract niet nominatief. Dat wil zeggen dat de namen van het huispersoneel niet in de verzekering worden vermeld, alleen het soort activiteit (bijv. poetsvrouw). De prijs van zo’n verzekering schommelt rond de 60 euro en ze is ook van toepassing op toevallig tewerkgesteld personeel. Bijvoorbeeld een extra kracht voor het verrichten van de grote schoonmaak, voor het organiseren van een familiefeest of voor het uitvoeren van kleine herstellingen. De duurtijd van de toevallige tewerkstelling mag niet meer bedragen dan 14 dagen per kalenderjaar.

Verschillende verzekeraars gaan in hun verzekering voor huispersoneel echter verder dan de wettelijke dekking. Zij dekken voor dezelfde prijs ook niet-bezoldigde personen en familieleden. Ethias haalt in dit verband zelf het voorbeeld aan van een ouder die een handje toesteekt bij het behangen van de woonkamer.

Grote verbouwingswerken zijn echter uitgesloten in de verzekering Huispersoneel. De verzekering spreekt dan van een verzwaard risico: eender welke activiteit die door de blootstelling aan een gevaar of door haar specifieke kenmerken normaal uitsluitend door vaklui wordt uitgeoefend die niet onder uw gezag staan. Dit is o. m. het geval voor alle werken die worden uitgevoerd op een hoogte van meer dan 5 meter en voor grote herstellings- of renovatiewerken.

Gezins- en familieleden

U wilt deze zomer eindelijk werk maken van het verbouwen van de zolderkamer waarover u al zoveel jaren praat. U gaat dus een trap installeren, de zolder isoleren, ramen steken, vloeren, elektriciteit en verwarming plaatsen, schilderen, behangen, enz. Als u zo’n karwei van A tot Z uitbesteedt aan een aannemer hoeft u zich geen zorgen te maken: hij en zijn personeelsleden zijn ongetwijfeld verzekerd. Als u echter om de kostprijs te beperken een beroep doet op een handige Harry in de familie die gratis een handje wil toesteken, bent u verplicht deze persoon te verzekeren.

  • Eigen gezinsleden kunt u beschermen via een jaarlijkse persoonlijke ongevallenverzekering die ook van pas kan komen bij andere privéongevallen thuis of tijdens recreatieve activiteiten. Zo’n verzekering dekt soms ook de risico’s in het verkeer. Deze ongevallenverzekering voorziet ook in vergoedingen voor lichamelijke schade tengevolge van ongevallen gebeurd bij het helpen aan bouwwerken. Daarnaast wordt over het algemeen ook in een kapitaal voorzien ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden.
  • Om meehelpende familieleden te beschermen die geen deel uit maken van uw gezin, een broer of schoonzoon bijvoorbeeld, kunt u een tijdelijke persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten. De namen van de betrokken familieleden worden in deze tijdelijke polis vermeld. De te betalen premie is afhankelijk van de aard van de werken, de duur van het contract en de grootte van de gekozen waarborgen (overlijden, invaliditeit, geneeskundige verzorging,...). Let op, niet alle verzekeraars bieden zo’n tijdelijke formule aan! Om de premie te kunnen berekenen, heeft de makelaar volgende informatie nodig: de exacte periode van de werken, de te verzekeren kapitalen, het aantal personen met hun geboortedata en een summiere omschrijving van de werken.

Een voorbeeld: een tijdelijke polis bij DVV – gedurende twee maanden, voor drie personen die gaan helpen bij de renovatie van een woning – kost ongeveer 130 euro (naargelang de verzekerde kapitalen kan dat meer of minder zijn).

WEETJE Ingeval er familieleden meewerken in de tweede graad, moet u ook duidelijk op papier zetten dat ze gratis helpen. Doet u dat niet, dan zouden zij in geval van geschil bij een ernstig ongeval de toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallenverzekering kunnen inroepen waarbij u, de eigenaar/zelfbouwer, als werkgever beschouwd wordt.

Vrienden

Wie bij vrienden gaat helpen die geen specifieke verzekering hebben afgesloten voor de helpers, zou het best zowel over een hospitalisatieverzekering beschikken als over een persoonlijke ongevallenverzekering (veel werknemers hebben deze via hun werkgever).

Bij een ernstig ongeval met ziekenhuisopname kunt u dan terugvallen op de eerste verzekering. Bij een nog ernstiger ongeval met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg keert de tweede verzekering vooraf bepaalde kapitalen uit (of, bij sommige verzekeraars, de werkelijk geleden schade). Raad vragen aan uw verzekeraar/makelaar en enkele aanbiedingen vergelijken, is zeker geen overbodige luxe!

LET OP! De leeftijd waarop iemand verzekerd kan zijn voor individuele ongevallen is vaak begrensd tot 65 of 70 jaar. Check ook dit bij uw makelaar of verzekeringsagent!

Let op voor zwartwerk

Uw helpers verzekeren is een absolute noodzaak maar wilt u ook de fiscus te vriend houden, dan moet u rekening houden met andere regels.

  • Als een van uw helpers werkloos is, riskeert hij sancties. Een werkloze mag namelijk nergens helpen, zelfs niet gratis, tenzij drie voorwaarden vervuld zijn: hij moet ouder zijn dan 50 jaar, een bloedverwant tot de tweede graad zijn én de RVA op de hoogte gebracht hebben van zijn plannen. Dit geldt ook in zijn eigen woning.
  • Familieleden tot de tweede graad (die niet werkloos zijn) mogen gratis komen helpen. In de praktijk gedoogt men zelfs familie tot de vierde graad (dus ook neven en nichten).
  • Vrienden mogen wettelijk gesproken niét komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, kan de sociale inspectie de economische inspectie inlichten die een overtreding van de wet op zwartwerk kan vaststellen. De sanctie kan oplopen tot honderden euro’s, zowel voor de bouwheer als voor de helper. In de praktijk is de pakkans relatief klein.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content