© Getty Images/iStockphoto

Het aanvullend pensioen in cijfers

Op 1 januari 2021 hadden meer dan 4 miljoen Belgen een aanvullend pensioen, een stijging van 2 procent tegenover 2020. Al kunnen de opgebouwde bedragen wel sterk verschillen.

Naast het wettelijk pensioen (eerste pijler) hebben heel wat mensen een aanvullend pensioen als werknemer of zelfstandige (tweede pijler). Dan kan je zelf ook nog aan pensioensparen doen via een bank of verzekering (derde pijler).

De FSMA – de Autoriteit voor financiële diensten en markten – publiceert jaarlijks een aantal kerngegevens over het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen. De jongste editie van ‘De tweede pensioenpijler in beeld’ bevat de pensioengegevens op datum van 1 januari 2021. In totaal zijn er dit jaar 4.030.000 mensen met een aanvullend pensioen. Dit is een stijging van twee procent ten opzichte van 2020. Dit aantal stemt overeen met ongeveer 80% van de beroepsbevolking. De opgebouwde pensioenrechten vertegenwoordigen een totaalbedrag van 96 miljard euro. Dat is 5 % meer dan in 2020. De opgebouwde pensioenrechten bij de werknemers bedragen 66,1 miljard euro en bij de zelfstandigen 29,9 miljard euro.

Initiatief

Het initiatief voor de opbouw van een pensioenplan voor werknemers gaat meestal uit van de werkgever. Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In totaal bedragen de opgebouwde pensioenreserves in het kader van een ondernemingsplan 55,6 miljard euro tegenover 5,6 miljard euro in een sectorplan. Deze bedragen houden geen rekening met de pensioenreserves die werknemers opbouwen in bijvoorbeeld een onthaalstructuur (als je van werkgever verandert kan je je opgebouwde reserves overbrengen naar een onthaalstructuur).

Werknemers die geen of slechts een heel klein aanvullend pensioen opbouwen bij hun werkgever of sector, kunnen bovendien op eigen initiatief een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) onderschrijven.

Een zelfstandige kan op individuele basis een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Als een zelfstandige het statuut heeft van zelfstandige bedrijfsleider kan de onderneming voor hem een aanvullend pensioen opbouwen. Zelfstandigen die hun professionele activiteit niet in een vennootschap uitoefenen hebben de mogelijkheid om een pensioen bijeen te sparen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon (WAPZNP).

Zelfstandigen bouwden in totaal in het kader van een VAPZ-contract 9,2 miljard euro aan pensioenreserves op, tegenover 20,5 miljard euro aan pensioenreserves voor de zelfstandige bedrijfsleiders en 110,2 miljoen euro

Opgebouwde reserves

De gemiddelde verworven reserve van wie een aanvullend pensioen opbouwt en de pensioenleeftijd nadert – de leeftijdscategorie van 55 tot 64-jarigen – bedraagt 57.582 euro. Achter dit globale gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Zo bedraagt de mediaanreserve voor de 55-64-jarigen slechts 9.749 euro.

Bij mannen ligt de gemiddelde verworven reserve voor die leeftijdscategorie op 72.826 euro. Dat is een stuk hoger dan bij vrouwen (34.870 euro).

Ook tussen de professionele statuten zijn er grote verschillen qua verworven reserves. Zo beschikt een zelfstandige bedrijfsleider gemiddeld over een pensioenreserve van 85.989 euro, terwijl een aangeslotene bij een sectoraal pensioenplan voor werknemers gemiddeld beschikt over een reserve van 2.577 euro.

Bron: www.fsma.be

MyPension.be

Wil je weten hoeveel aanvullend pensioen je al hebt opgebouwd en wat je zal ontvangen als je met pensioen gaat (je bent verplicht het bedrag van je aanvullend pensioen op te nemen als je met pensioen gaat), dan kan je je gegevens raadplegen via de pensioenwebsite Mypension.be. Bouwde je al meerdere rechten op tijdens je loopbaan, dan krijg je een totaal van alle pensioenplannen samen, bijvoorbeeld ook van je slapende rechten bij een ex-werkgever. Via dit instrument kan je nagaan of je geen aanvullend pensioen uit het oog verloren bent (als je bijvoorbeeld vaak van werkgever veranderd bent) en kan je zien bij welke verzekeraar of pensioenfonds die worden beheerd.

Partner Content