© Getty Images/iStockphoto

Hoe goed ken jij je hospitalisatieverzekering?

Partena Ziekenfonds deed een onderzoek naar de kennis van wat onze hospitalisatiepolis precies dekt. Dat blijkt niet zo groot te zijn...

In Plus Magazine van maart (verschijnt eind februari) zal je een artikel vinden over de hospitalisatieverzekering, met de vraag: kies je best een contract bij een ziekenfonds of bij een privéverzekeraar? Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven, maar het is wel nuttig om alle voor- en tegens op een rijtje te zetten en dan een weloverwogen keuze te maken. Het gaat telkens om volgende afweging: welke dekking krijg ik voor welke prijs?

Maar dat een hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe is, is in elk geval duidelijk. Partena Ziekenfonds deed een onderzoek naar de kennis over de polis hospitalisatie. De meesten van ons hebben een contract, maar weten niet precies wat er wordt terugbetaald. “44% weet niet of ereloonsupplementen boven de 100% terugbetaald worden, 34% twijfelt of ze tot 100% terugbetaald worden. 4 op 10 weet niet hoe zit met kosten buiten het ziekenhuis . En langsgaan bij de spoed, wordt dat terugbetaald? 28% weet het niet.”, zo staat er in het persbericht.

Hoe komt dat? Een deel van het probleem ligt bij de ziekenhuisfacturen die moeilijk te ontcijferen zijn voor de consument. Begrippen zoals kamer- en ereloonsupplementen zijn complex. Voor een eenpersoonskamer mag een ziekenhuis namelijk zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen vragen. Het bedrag van beide varieert per ziekenhuis. Een kamersupplement is een forfaitair bedrag, een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in percentages, bijvoorbeeld 150%. Dat wil zeggen dat je op je factuur een supplement zal vinden dat 150% bedraagt van het tarief dat wettelijk werd vastgelegd, en dus bovenop het deel van de factuur komt die je zelf moet betalen. Je hospitalisatieverzekering komt tussen in ereloonsupplementen, maar als je leest Ereloonsupplementen terugbetaald tot 100%” betekent dat dus niet noodzakelijk hetzelfde als “Mijn verzekering betaalt volledig terug.”

5 tips

Partena formuleert 5 tips voor een transparante hospitalisatieverzekering:

  • Let er bij het nemen van een verzekering op dat er een terugbetaling is voor zorgen vóór en na je ziekenhuisopname. Het ziekenhuisverblijf wordt alsmaar korter, en meer en meer kosten vallen dus buiten de opnameperiode.
  • Kies bewust voor een verzekering in functie van je prioriteiten. Is een eenpersoonskamer belangrijk? Of kies je eerder voor basisdekking? Als je hiervan afwijkt op het moment van je ziekenhuisopname, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn.
  • Informeer voor je opname bij het ziekenhuis wat de ereloon- en kamersupplementen voor een eenpersoonskamer zijn. Dit vind je ook terug in de opnameverklaring. Deze supplementen hebben een grote impact op de finale factuur.
  • Verzekerd via het werk? Vraag dan aan je werkgever wat er gebeurt wanneer je verandert van werk of met pensioen gaat. Het kan voordelig zijn om een wachtpolis af te sluiten zodat je later in een verzekering kan stappen zonder wachttijd of medische vragenlijst.
  • Bel je ziekenfonds en/of je verzekeraar voorafgaand aan je ziekenhuisopname. Durf ook vragen te stellen over wat er inbegrepen zit in de polis wanneer je de verzekering afsluit.

Partner Content