© Getty Images

Hoe lang moet je werken voor een minimumpensioen?

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Kamerfractieleider Maggie De Block dienen een wetsvoorstel in om de toegang tot het minimumpensioen te verstrengen. Hoe lang moet je daar vandaag voor werken?

Voor Open VLD moet je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt hebben, klinkt het in een interview in Het Laatste Nieuws. Wat zijn vandaag de regels?

Om te bepalen of je recht hebt op het gewaarborgd minimumrustpensioen, houdt de federale pensioendienst rekening met de duur van je loopbaan en het aantal gewerkte dagen voor elk kalenderjaar van je loopbaan. Die voorwaarden verschillen naargelang je recht hebt op een gewaarborgd minimumpensioen als je uitsluitend loontrekkende was of als je een gemengde loopbaan had als loontrekkende en zelfstandige.

Heb je uitsluitend als loontrekkende gewerkt en je hebt een loopbaan van minstens 30 jaar, waarvan je elk kalenderjaar minstens 208 dagen gewerkt hebt, dan kom je in aanmerking voor een voltijds gewaarborgd minimumpensioen. Heb je minstens 30 jaar gewerkt, waarvan elk kalenderjaar minstens 156 dagen, dan kom je in aanmerking voor een deeltijds gewaarborgd minimumpensioen.

Was je zowel loontrekkende als zelfstandige, dan wordt er ook rekening gehouden met je jaren als zelfstandige om te kijken of je aan 30 jaar komt, waarvan je elk jaar 208 dagen gewerkt hebt. De jaren als zelfstandige worden niet meegerekend om het bedrag van je minimumpensioen te bepalen.

Effectief gewerkt

Het voorstel van Egbert Lachaert en Maggie De Block gaat over 20 effectief gewerkte jaren. In de 30 jaar die je vandaag moet aantonen worden ook periodes werkloosheid meegeteld.

Meer info

Wil je meer weten over de berekening van het minimumpensioen (minimum rustpensioen en minimum overlevingspensioen): www.sfpd.fgov.be

Partner Content