© Getty Images/iStockphoto

Hoeveel schenkbelasting betalen onze kinderen?

Door de nieuwe lage schenkbelasting op onroerend goed overwegen wij ons kustappartement aan onze twee kinderen te schenken. Maar als wij een goed schenken waar we allebei eigenaar van zijn, gaat het dan eigenlijk om vier schenkingen, zodat we vier keer in de laagste schijven vallen? En zijn er dan twee aktes?

Als de ouders vanuit de huwelijksgemeenschap aan hun twee kinderen schenken gaat het in feite om vier schenkingen. Dat is ook zo als de ouders gehuwd zijn met scheiding van goederen en zij samen het goed bezitten. Wat vaak vergeten wordt is dat de schenkbelasting wordt berekend ‘per schenking’ en ‘per begunstigde’. Aangezien jullie allebei aan jullie twee kinderen schenken, gaat het inderdaad om vier schenkingen. De schenkbelasting wordt op elke schenking afzonderlijk berekend, waardoor je in zo’n geval vaak aan het laagste tarief wordt belast.

In Vlaanderen en Brussel bedraagt het laagste schenktarief 3% en is dit van toepassing op de eerste schijf van € 150.000 euro. Aangezien het om 4 schenkingen gaat zal je slechts 3% schenkbelasting betalen als het appartement een waarde heeft van 600.000 euro (4 X 150.000 euro) of minder. In Wallonië ligt de nieuwe schenkbelasting iets hoger. Op de eerste € 25.000 betaal je 3%, 4% tot € 100.000 en vanaf € 100.000 al 9% en klimt het verder. Het is de woonplaats van de schenker die bepaalt welke schenkbelasting van toepassing is. Een Leuvenaar die zijn chalet in de Ardennen schenkt aan zijn kinderen valt dus onder de Vlaamse schenkbelasting.

Ondanks het feit dat het fiscaal gezien om 4 schenkingen gaat, zal in de praktijk de schenking door je notaris in één akte worden opgemaakt, omdat dit het eenvoudigste en het goedkoopst is.

Partner Content