© Getty Images/iStockphoto

Inkomensgrenzen voor zelfstandigen die bijverdienen na hun pensioen

Voor zelfstandige gepensioneerden verscheen het ministerieel besluit met de inkomensgrenzen voor wie bijverdient.

Loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren die 65 jaar zijn mogen onbeperkt bijverdienen wanneer zij 42 jaar gewerkt hebben op de ingangsdatum van hun pensioen. Is deze voorwaarde niet voldaan, dan mogen zij nog wel bijverdienen, maar binnen bepaalde grenzen. Voor loontrekkenden en ambtenaren waren deze grenzen al in wetgeving gegoten. Voor zelfstandigen is dat gebeurd met het ministerieel besluit van 16 mei 2014, dat in het Staatsblad van 5 juni 2014 verscheen. Het treedt retroactief in werking op 1 januari 2014. De grenzen tellen dus voor dit kalenderjaar.

Sanctie bij overschrijding

Overschrijdt u het toegelaten bedrag met minder dan 25% (vroeger 15%), dan wordt uw pensioen verminderd met het percentage in kwestie. Overschrijdt u het toegelaten bedrag met meer dan 25 %, dan wordt uw pensioen geschorst. Krijgt u een sanctie in het jaar dat u 65 wordt en had u 42 loopbaanjaren op het moment dat u met pensioen ging, dan geldt de sanctie uitzonderlijk enkel voor de maanden tot en met de dag van uw 65ste verjaardag.

De bijverdiengrenzen

De grenzen in de tabel hieronder gelden voor zelfstandigen. Het zijn dezelfde als die voor werknemers (ministerieel besluit 6 maart 2014, Belgisch Staatsblad 27 maart 2014).

* U werkt als werknemer, mandaat of ambt (brutobedrag per jaar)

Voor 65 jaar
– Rust- of overlevingspensioen of beiden
Zonder kinderlast: ? 7.718
Met kinderlast: ? 11.577
– Enkel overlevingspensioen
Zonder kinderlast: ? 17.971
Met kinderlast: ? 22.464

Na 65 jaar (*)
– Zonder kinderlast: ? 22.293
– Met kinderlast: ? 27.117

*U werkt als zelfstandige (nettobedrag per jaar)

Voor 65 jaar
– Rust- of overlevingspensioen of beiden
Zonder kinderlast: ? 6.175
Met kinderlast: ? 9.262
– Enkel overlevingspensioen
Zonder kinderlast: ? 14.377
Met kinderlast: ? 17.971

Na 65 jaar (*)
– Zonder kinderlast: ? 17.835
– Met kinderlast: ? 21.694

(*) Geen inkomensgrens voor iemand die 65 jaar is en 42 loopbaanjaren telde op het moment dat hij met pensioen ging


Partner Content