© Getty Images

Je rechten als consument in het kader van domicilieringen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Febelfin is de laatste dagen door verschillende instanties op de hoogte gebracht van een klachtenstroom over de Franse verzekeringsmaatschappij Indexia. Naar aanleiding daarvan lijst het op wat de rechten zijn van consumenten in het kader van domicilieringen en welke acties je als klant kan ondernemen om invorderingen via domiciliering te stoppen.

De Franse verzekeringsmaatschappij Indexia, waarover momenteel heel wat klachten lopen, is eigenaar van onder meer de onderneming Celside, die ook in ons land onder meer verzekeringen voor voor smartphones en andere multimediatoestellen aan de man brengt. Consumenten melden dat verzekeringsmaatschappij Indexia, zonder uitdrukkelijke toestemming en op regelmatige tijdstippen via domiciliëring geld van hun rekening haalt. Een constante in alle klachten: ze ondertekenden ooit een verzekeringscontract bij aankoop van bijvoorbeeld een smartphone, tablet of laptop.

De Europese wetgeving voorziet in een beschermend kader indien er iets misloopt met een domiciliëring. In dat kader roept Febelfin op om:

  • Stuur een e-mail naar de onderneming die uw rekening debiteerde en geef aan dat u de overeenkomst en de betalingen betwist. Deze stap is noodzakelijk. Ook al blijft uw bericht onbeantwoord. Zo hebt u dit argument in handen bij uw volgende stappen.
  • Neem contact op met je bank om deze domiciliëring op je rekening te laten blokkeren. De bank kan een schuldeiser blokkeren om nog langer gelden te innen op de rekening. Dit kan enkel op vraag van de klant. Sommige banken voorzien die mogelijkheid reeds via hun mobiele of online banking tools.
  • Vraag een terugbetaling aan bij je bank voor de betalingen die je betwist. Dit kan tot 8 weken na de inning of tot 13 maanden na de inning indien de schuldeiser geen geldig domiciliëringsmandaat kan voorleggen. Bij sommige banken kan de klant dit aanvragen via de mobiele of online banking tools. Indien de inning terecht was dan vervalt de onderliggende schuld evenwel niet.
  • Informeer de Economische Inspectie via het Meldpunt. Uw melding kan helpen deze oneerlijke handelspraktijken aan het licht te brengen. Weet wel dat de Economische Inspectie niet zal tussenkomen om bijvoorbeeld de betalingen terug te vorderen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content