Kopers van een nieuwbouwwoning kunnen registratierechten meenemen

In Vlaanderen kunnen kopers van huizen of gronden onder bepaalde voorwaarden de betaalde registratierechten ‘meenemen’ naar een volgende aankoop van een huis of grond. Dat geldt nu ook voor wie een nieuwbouwwoning met grond aankoopt.

Wie een huis koopt betaalt registratierechten (10% in Vlaanderen, 12,5% in Wallonië en Brussel), wie een huis bouwt betaalt 21% btw. Een moeilijke ’tussencategorie’ – waar al heel wat inkt over gevloeid is – vormt de aankoop van een nieuwbouwwoning met grond via een bouwpromotor bijvoorbeeld (de koper koopt dus huis en grond van dezelfde eigenaar).

Tot eind 2010 moest de koper van een nieuwbouwwoning met grond 21% btw betalen op het huis en 10% registratierechten op de grond. De Vlaamse overheid besliste dat de koper vanaf 1 januari 2011 ook btw moest betalen op de waarde van de grond (en niet langer registratierechten).

Gevolg: als de kopers van een nieuwbouwwoning met grond eerder al een huis of grond hebben gekocht, waarop ze registratierechten hebben betaald, dan kunnen ze deze registratierechten niet ‘meenemen’, omdat er op de nieuwe aankoop geen registratierechten, maar btw wordt betaald.

Het systeem van de meeneembaarheid

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kopers van een huis of grond dat in het Vlaams gewest ligt, de registratierechten die ze op deze koop betalen, tot een bepaald bedrag (? 12.500) aftrekken van de registratierechten die betaald moeten worden op een volgende aankoop van een huis of grond in het Vlaams gewest. Dit is de ‘meeneembaarheid’. Let wel, ze geldt alleen voor de hoofdverblijfplaats. De eerste vastgoedinvestering mag een bouwgrond zijn, maar er moet wel later op gebouwd zijn. Als er nog niet op gebouwd is en de koper doet al zijn volgende aankoop van een huis bijvoorbeeld, dan is er geen meeneembaarheid omdat de bouwgrond (zonder huis erop) geen hoofdverblijfplaats is. Er is geen tijdsvoorwaarde tussen de aankoop van de eerste en de tweede woning. Wel tussen de verkoop van de eerste woning en de aankoop van de tweede: die moet gebeuren binnen de 2 jaar te rekenen vanaf de notariële verkoopakte van de eerste woning.

Discriminatie

Een koppel uit Gent verkocht zijn appartement en kocht een nieuwbouwwoning. Ze kunnen hun registratierechten betaald op de koop van het appartement niet meenemen omdat ze op de nieuwbouwwoning btw betalen. Er kunnen geen registratierechten worden afgetrokken van de btw en dat vinden ze discriminatie. Het Grondwettelijk Hof sprak zich uit over de zaak en oordeelde dat het bestaande Vlaamse decreet inderdaad discriminerend is, in die zin dat kopers van een nieuwbouw met grond geen registratierechten kunnen aftrekken.
Op het kabinet van Vlaams minister van Financiën, Philippe Muyters,zullen de gevolgen van het arrest onderzocht worden.

Wilt u het volledige arrest lezen: www.const-cour.be, arrest van 22 maart 2012 tot vernietiging van het Decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2010 houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het vermijden van een gelijktijdige heffing van btw en registratierechten op eenzelfde terrein betreft.

Partner Content