© Getty Images/iStockphoto

Krijg je vakantiegeld als gepensioneerde?

Ook als je als werknemer met pensioen bent krijg je vakantiegeld. Maar net als voor wie in de privésector aan het werk gaat, moet je er een jaartje op wachten.

De regel van het vakantiegeld voor gepensioneerden is eigenlijk dezelfde als voor wie begint te werken in de privésector. Er wordt gekeken naar het voorgaande kalenderjaar. Ben je dit kalenderjaar met pensioen gegaan, dan zal je in 2018 nog geen vakantiegeld krijgen. Ben je in 2017 met pensioen gegaan, dan is dat wel het geval, maar wel in verhouding tot het aantal maanden dat je met pensioen was. Ging je bijvoorbeeld op 1 september 2017 met pensioen, dan zal je in 2018 4/12 van het vakantiegeld krijgen. Pas in 2019 krijg je dan het volledige vakantiegeld.

Uitzondering voor wie een sociale uitkering kreeg

Wie het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin hij met pensioen gaat gedurende het hele jaar een sociale uitkering kreeg (ziekte, werkloosheid, invaliditeit, brugpensioen), zal wél al een vakantiegeld uitbetaald krijgen het jaar dat zijn pensioen ingaat. Kreeg je heel 2017 een sociale uitkering en ging je bijvoorbeeld in januari 2018 met pensioen, dan zal je deze maand (mei) je vakantiegeld ontvangen.

Verhoging mei 2018

Net als in 2017 is het bedrag van het vakantiegeld voor gepensioneerden ook dit jaar gestegen. De maximumbedragen van het vakantiegeld voor mei 2018 zijn 962,25 euro (gezinspensioen) of 769,80 euro (pensioen als alleenstaande). Als het werknemerspensioen dat de Pensioendienst in mei uitbetaalt, lager is dan het bedrag van het vakantiegeld, dan wordt het vakantiegeld beperkt tot het brutobedrag van het werknemerspensioen.

Gaat er nog iets af?

Van het vakantiegeld gaat nog een fiscale inhouding af, geen sociale. Op het vakantiegeld wordt een bepaald percentage aan bedrijfsvoorheffing toegepast afhankelijk van het totaal belastbaar pensioenbedrag. De barema’s zijn verschillend voor een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content