© Getty Images

Kwart meer Belgen heeft twee jobs in vergelijking met 10 jaar geleden

Plusmagazine.be Onlineredactie

5% van de werkende Belgen combineert twee jobs. Dat zijn er een kwart meer dan tien jaar geleden en de grootste stijging in vergelijking met onze buurlanden. In Nederland combineren wel nog dubbel zoveel beroepsactieven twee jobs. Opvallend: in vergelijking met 10 jaar geleden hebben bijna 68% meer actieve 65-plussers in ons land een tweede job.

Dit alles blijkt uit een vergelijkende studie door hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van Eurostat.

Eén op de 20 Belgen heeft 2 jobs

Steeds meer beroepsactieve Belgen combineren meerdere jobs. Op dit moment hebben 253.900 werkende Belgen twee jobs. Dat is maar liefst 5% van onze beroepsactieve bevolking en bijna een kwart meer (+24,7%) in vergelijking met 10 jaar geleden. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die zelfstandig zijn in bijberoep, die twee deeltijdse jobs doen, die hun hoofdberoep combineren met een flexi-job ...

Grootste stijging van alle buurlanden

In geen enkel van onze buurlanden was de stijging van het aantal beroepsactieven met twee jobs de afgelopen tien jaar zo groot als bij ons, blijkt uit het onderzoek van Acerta op basis van de gegevens van Eurostat. In Duitsland (-8%) en Frankrijk (-19,4%) daalde het aantal mensen met twee jobs de voorbije tien jaar. Bij onze noorderburen zien we het voorbije decennium een gelijkaardige toename als in ons land (+24%), maar het aantal Nederlanders dat met twee jobs aan de slag is, ligt wel nog dubbel zo hoog als in België. Maar liefst 10,3% van de beroepsactieve bevolking combineert er twee jobs.

Kathelijne Verboomen, directeur kenniscentrum van Acerta Consult: “Er zijn verschillende redenen waarom Belgen steeds vaker twee jobs hebben. Sommigen willen of kunnen niet voltijds actief zijn in één job, bijvoorbeeld als een job fysiek zwaar is of als mensen hun creativiteit niet in één job kwijt kunnen. Anderen kiezen er dan weer voor om naast hun job bij te klussen, bv. Via een flexi-job, omdat de financiële ademruimte welkom is, zeker in tijden van stijgende levensduurte kan dat spelen. Ook zijn de spelregels om bij te verdienen versoepeld, logisch dus dat meer mensen dat ook doen. We zien dus zowel puur financiële als inhoudelijke en praktische motieven waarom mensen meer dan één job hebben.”

Piek bij de 65-plussers

De analyse van Acerta toont nog een andere opvallende trend: de grootste toename van mensen met twee jobs zit bij de beroepsactieve 65-plussers. In 2023 waren er in België 3.700 65-plussers met twee jobs, dat is 5,1% van de beroepsactieve 65-plusser in ons land, 67,6% meer dan tien jaar geleden. In vergelijking met onze buurlanden zitten we met onze 5,1% in de middenmoot: in Duitsland heeft slechts 2,8% van de beroepsactieve 65-plussers twee jobs, in Frankrijk 5,3% en in Nederland 8,6%.

Bedenkingen bij twee jobs

Kathelijne Verboomen: “Er zijn zeker bedenkingen te maken bij het hebben van twee jobs, en wel op twee vlakken: het financiële en het mentale welzijn. Uit vragen van klanten-werkgevers weten wij bij Acerta Consult dat bij medewerkers met twee jobs de dubbele rol kan doorwegen, zodanig zelfs dat ze ziek uitvallen, wat uiteraard een probleem is. Er is ook een discrepantie: enerzijds is er ter bescherming van het welzijn van de werknemer de 38-urenweek en anderzijds zeggen we: ga maar flexi-jobben. Het toepassingsgebied voor flexi-jobs is trouwens ondertussen al twee keer uitgebreid. Ook aan de financiële kant van het verhaal is er een maar. Een tweede job wordt verondersteld een positief effect te hebben op de financiële instroom in het gezin, maar dat is niet altijd zo. Of toch niet altijd wat mensen ervan verwachten. Hun kennis over de financiële impact is soms onvoldoende en kan daarom verrassen, bv. als de sociale bijdrage of de belasting tegenvalt. Het is uiteraard niet aan de (hoofd)werkgever om de rekening van de werknemer te maken, maar wat doe je als een werknemer onvoldoende financieel geletterd is en toch verrast wordt? Ook die vraag krijgen wij van klanten-werkgevers. Neen, twee jobs is niet zondermeer positief of negatief, er zijn vele kanten aan.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content