© Getty Images

Kwart van 55-plussers op zoek naar nieuwe job

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Oudere werknemers zijn sneller geneigd om van job te veranderen dan hun jongere collega’s. Deze opmerkelijke conclusies blijkt uit een onderzoek dat jaarlijks wordt gelanceerd door de HR-groep Acerta bij meer dan 1.500 Belgische bedienden.

1 op 2 bedienden is op zoek naar nieuwe uitdaging

Uit het onderzoek van 2015 blijkt dat 51% van de respondenten zichzelf binnen het jaar van job ziet veranderen tegenover 45% in 2014. In vergelijking met vorig jaar wordt dus een stijging opgetekend van 6%. De algemene jobmobiliteit verandert niet in vergelijking met 2014: 39% van de respondenten wil even snel van job veranderen als in 2014, 30% sneller en 31% minder snel.

Kanttekening die moet worden gemaakt is uiteraard dat de intentie tot verandering niet altijd leidt tot het effectief veranderen van job. Uit de cijfers van eerder onderzoek blijkt dat 1 op 4 van de respondenten effectief veranderd is van job tijdens de voorbije twee jaar.

Tom Vlieghe, Director van Acerta Consult legt uit: “De intenties van de respondenten moeten dus geïnterpreteerd worden met de nodige voorzichtigheid. Werknemers hebben soms voornemens maar gaan niet altijd tot actie over of er wijzigt iets in hun huidige situatie waardoor ze de stap uiteindelijk niet zetten.”

55-plussers niet honkvast en bereid tot langer werken

Bijkomende interessante vaststelling betreft de mobiliteit van 55-plussers. Oudere werknemers worden vaak gezien als een vaste waarde in het bedrijf. Ze zijn loyaal, kennen de organisatie als hun broekzak en worden vaak gezien als de stabiele rots in de branding. Verrassend is echter dat bijna een kwart van de werkende 55-plussers zelf aangeeft actief op zoek te zijn naar een andere job. Eveneens markant is dat vooral oudere werknemers zichzelf al binnen de zes maanden van job zien veranderen.

Oudere werknemers zijn dus mobieler op de jobmarkt dan jongeren en de mid-careers. Niet enkel nemen ze hier het voortouw, maar ze zijn ook meer flexibel binnen hun huidige functie dan jongere werknemers. Zo zeggen ze sneller bereid te zijn hun loonverwachtingen aan te passen in ruil voor meer werkzekerheid.
De oudere generatie wil ook langer aan de slag blijven: 30% van de 55-plussers is ervan overtuigd dat ze langer dan hun 65e aan het werk zullen zijn, tegenover minder dan 16% van de jongeren onder de 24. Hoewel de oudere generatie zich dus al mentaal voorbereid heeft op de verandering, is er nog wat overtuigingswerk nodig bij starters.

Jobverruiming

Uit de studie komt eveneens duidelijk naar voren dat het loont om medewerkers – ongeacht of ze pas recent in dienst kwamen of al een lange anciënniteit hebben – voldoende uitdaging te bieden. En de medewerker denkt hierbij niet uitsluitend aan een traditioneel hiërarchisch doorgroeipad. Medewerkers willen zich vooral kunnen ontwikkelen. Door mogelijkheden te bieden op vlak van job verruiming en jobrotatie is er een verhoogd effect op de jobtevredenheid.

De consequenties voor werkgevers zijn dan ook duidelijk: willen ze hun werknemers blijvend engageren, dan zal hun organisatie hierop flexibel moeten inspelen. Ze zullen, voor de werknemers die hiervoor vragende partij zijn, samen op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen voor hen en ze zullen maximaal op maat van de behoeften van de individuele werknemer de arbeidsrelatie uitbouwen, ook op het vlak van verloning.

De Belgische bediende stelt zich bovendien erg flexibel op. Zo zegt meer dan drie vierde van de ondervraagden ervoor open te staan om in een andere organisatie ingezet te worden, op voorwaarde dat dit hun ontwikkeling ten goede komt. Raakt de werkgever zijn getalenteerde personeelslid dan net niet kwijt? “Niet noodzakelijk.” vindt Tom Vlieghe. “Werknemers de mogelijkheid aanreiken hun vaardigheden tijdelijk verder te ontwikkelen bij een andere werkgever kan hun engagement net verhogen. De werknemer komt terug met meer kennis en vaardigheden. Bovendien is die nieuwe omgeving het perfecte platform voor de werknemer om zich te ontpoppen als een ware ambassadeur voor het bedrijf.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content