© BELGA

Leger- of burgerdienst tellen binnenkort automatisch mee voor je pensioen

Vanaf 1 juli 2017 zal de leger- of burgerdienst automatisch meetellen voor je pensioen en dit voor de drie pensioenstelsels.

Voor ambtenaren gebeurde de gelijkstelling van de leger-of burgerdienst al automatisch. Dat was niet het geval voor loontrekkenden en zelfstandigen.

Voor hen was dit enkel het geval als de periode van militaire dienst bij het Belgische leger of de periode als gewetensbezwaarde onmiddellijk volgde op een periode van tewerkstelling of gelijkstelling als werknemer. Of wanneer je binnen de drie jaar na het einde van de leger- of burgerdienst minstens één jaar gewerkt hebt als werknemer met minstens 1/3 van een volledige arbeidsprestatie. De gelijkgestelde dagen worden berekend op basis van een fictief loon (vanaf 1968) of een forfaitair loon (voor 1968). Wie voor zijn legerdienst niet gewerkt had of wie nadien langer dan 3 jaar studeerde, kon het jaar legerdienst dus niet laten meetellen voor zijn pensioen.

Andere gelijkstellingen

Ook andere niet gewerkte periodes worden gelijkgesteld voor je pensioen. Dat zijn:

  • Ziekte en arbeidsongeval
  • Onvrijwillige werkloosheid
  • Deeltijds werken met behoud van rechten
  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)
  • Tijdskrediet

Sinds de pensioenhervormingen van de laatste jaren is er wel gesleuteld aan de manier waarop de gelijkstelling gebeurt. Daarin is vooral het fictief loon van belang. Voor bepaalde periodes werkloosheid en tijdskrediet gebeurt de gelijkstelling op basis van een lager fictief loon dan voor andere periodes. Die periodes tellen dus wel mee, maar op een minder gunstige manier.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content