© iStock

Levensbewijzen pensioenen vereenvoudigd

Gepensioneerden die in het buitenland wonen kunnen een Belgisch pensioen ontvangen. Voor ambtenaren gaat dit voortaan gemakkelijker.

Bepaalde bruggepensioneerden mogen maar een beperkte tijd in het buitenland verblijven, net zoals werklozen. Maar wie een pensioen ontvangt mag zich permanent in het buitenland vestigen. Je kan in het buitenland wonen en een Belgisch pensioen ontvangen, hetzij op een Belgische rekening, hetzij op een buitenlandse rekening. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: de pensioendienst moet van jou wel een ‘levensbewijs’ krijgen.

Maandelijks of jaarlijks?

Loontrekkenden en zelfstandigen moeten elk jaar een bewijs van leven aan de pensioendienst bezorgen.

Ambtenaren moeten dat tot hiertoe veel vaker doen: om de 6 maanden als ze hun pensioen op een Belgische rekening laten storten en zelfs elke maand als ze hun pensioen op een buitenlandse rekening laten storten, wat een zware administratieve belasting is. Daar komt verandering in. De Ombudsman Pensioenen ontving hierover regelmatig klachten. Nu de verschillende pensioendiensten (Rijksdienst voor Pensioenen en Pensioendienst voor de Overheidssector) fuseren tot Federale Pensioendienst, zal er nog meer werk gemaakt worden van een harmonisatie van de regelgeving. Daarom zullen gepensioneerde ambtenaren die in het buitenland wonen een brief ontvangen waarin staat dat zij voortaan slechts elk jaar een bewijs van leven aan de pensioendienst moeten bezorgen.

Federale pensioendienst

Ter herinnering: sinds 1 april 2016 smolten de Rijksdienst voor Pensioenen en de Pensioendienst voor de Overheidssector samen tot Federale Pensioendienst. Dat betekent dat voortaan alle briefwisseling naar hetzelfde adres moet:

Federale Pensioendienst

Zuidertoren

1060 Brussel

Het algemene info-adres is info.nl@pensioendienst.fgov.be

Groen info-nummer: 1765

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content