Mag een huurder uw woning verbouwen?

Als u een woning of appartement verhuurt, heeft uw huurder misschien zin om de woonst wat aan te passen aan zijn stijl en smaak. Hoever mag hij daarin gaan? En wie zal dat betalen?

Inhoud:

Uw huurder wil wat meer comfort in zijn badkamer of keuken of een houten terras in de tuin. In het beste geval betekenen deze veranderingen een meerwaarde voor uw huis. Maar moet uw huurder uw toestemming niet vragen vooraleer hij aan die werken begint? Moet u de meerwaarde vergoeden? Of kunt u eisen dat hij de woning herstelt in de staat waarin hij ze betrokken heeft?

Wat zegt de huurovereenkomst?

Huurder en verhuurder zijn vrij om deze situatie te regelen in het contract. Daarin kan opgenomen worden:

welke werken de huurder mag uitvoeren en welke verboden zijn

wat er met de gedane werken gebeurt op het einde van de overeenkomst en of de eigenaar een vergoeding moet betalen, of niet (zie kader Een goede raad).

Terug naar begin

Wat zegt de wet?

De wet zegt spijtig genoeg... niets! Als er geen regeling in uw huurovereenkomst staat, dan kunt u dus niet teruggrijpen naar een wettekst. Het zijn dan ook de rechters en juridische auteurs die voor dergelijke situatie een aantal principes hebben vooropgesteld op basis van algemene rechtsregels. Te weten:

de huurder heeft het recht om in de loop van de huurovereenkomst werken uit te voeren die hem toelaten ten volle te genieten van het goed. En dit gaat vrij ver: zo hoeft de huurder geen toestemming te vragen als hij het tijd vindt voor een moderne badkamer

anderzijds moet de huurder het gehuurde goed teruggeven in de staat waarin het zich bevond in het begin van de huur. Hij mag de badkamer wel herinrichten, maar hij mag geen muren slopen om ze te vergroten. Hij mag de structuur van het goed niet veranderen.

Terug naar begin

Wie betaalt?

In de veronderstelling dat er niets geregeld is in het huurcontract, wordt een onderscheid gemaakt tussen wegneembare en niet-wegneembare werken.

Als de werken wegneembaar zijn (bijv: een vasttapijt op een planken vloer) kan de huurder kiezen om ze achter te laten of alles in de oorspronkelijke staat te herstellen. Laat hij ze achter, dan kan de verhuurder toch vragen ze te verwijderen of hij kan ze behouden mits een vergoeding te betalen voor de meerwaarde.

Zijn de werken niet wegneembaar (bijvoorbeeld verf aan de muren), dan worden ze eigendom van de verhuurder. Over de betaling zijn juristen het echter niet eens. Sommigen zijn van mening dat de verhuurder deze werken niet hoeft te betalen omdat hij er niet voor gekozen heeft. Anderen maken een onderscheid tussen werken die nodig zijn (bijv. een muur herstellen), nuttig (bijv. een veranda plaatsen) en luxewerken (bijv. de laminaatvloer vervang- en door parket). Vogens hen moet de verhuurder enkel de nodige en nuttige werken vergoeden.

Terug naar begin

Een goede raad

Om te vermijden dat u verzeild raakt in oeverloze discussies die uiteindelijk voor de rechtbank moeten worden uitgevochten, is het aan te raden afspraken vast te leggen in de huurovereenkomst. Formuleer duidelijk welke werken uw huurder mag uitvoeren en welke niet. Doe dit in een klare taal, die niet vatbaar is voor interpretatie. Zet er ook bij of u de werken zult vergoeden of niet. En bepaal de berekeningswijze van de vergoeding in de overeenkomst (bijv: “de vergoeding is gelijk aan de meerwaarde die de werken opleveren”).

Terug naar begin

Partner Content