© Getty Images

Maximaal 13 weken opzeg als je zelf ontslag geeft

Er zijn verschillende opzegtermijnen, naargelang wie de arbeidsovereenkomst stopzet. Doe jij dat zelf, dan zal jouw opzegtermijn vanaf 28 oktober maximaal 13 weken bedragen, ook voor wie al lang in dienst is en een hoog loon had.

In 2014 zijn de regels over de opzegtermijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst fors veranderd. Er is een ‘voor’ en een ‘na’ voor wie al voor die tijd in dienst was. En dat is heel letterlijk. Was jij al in dienst voor 2014, dan wordt jouw opzegtermijn in 2 delen berekend. Tot 31 december 2013 gebeurt dat op basis van de oude regels, die verschillen voor arbeiders en bedienden (uitgedrukt in maanden), vanaf 1 januari 2014 op basis van de nieuwe (uitgedrukt in weken). Jouw opzegtermijn is de som van die 2 delen.

Zowel bij een ontslag door de werkgever, als bij een ontslag door de werknemer, is het mogelijk dat de opzegtermijn gepresteerd of uitbetaald wordt. In dat laatste geval krijg je een verbrekingsvergoeding, gelijk aan het loon dat je zou gehad hebben als je de opzegtermijn gepresteerd had (en verrekening van aanvullende voordelen).

Wie lang in dienst is, heeft een lange opzegtermijn. Die biedt een bescherming bij ontslag, maar dat heeft ook een keerzijde als je zelf ontslag neemt.

De opzegtermijn vandaag

Geeft de werknemer zelf ontslag, dan kiest hij er meestal voor om de opzegtermijn te presteren. Wie al lang bij dezelfde werkgever werkt moet dan soms een heel lange opzegtermijn volbrengen. Voor bediendenlonen die op 31 december 2013 onder de 32.254 euro lagen geldt voor dat eerste deel een maximum van 3 maanden. Had jij op 31 december 2013 een bruto jaarloon als bediende tussen 32.254 en 64.508 euro, dan bedraagt jouw maximale opzegtermijn voor dat eerste deel, 4,5 maanden. Boven de 64.508 euro wordt dat maximaal 6 maanden. De berekening van deel 2 moet niet worden gemaakt als deze maximale opzegtermijnen bereikt worden. Maar voor de hogere lonen moet de bediende wel 4,5 of 6 maanden opzeg presteren.

Nieuwe termijn vanaf 28 oktober

De wetgever wou komaf maken met die lange opzegtermijnen voor bedienden met een lange staat van dienst en een hoger loon. Een nieuwe wet bepaalt dat de maximale opzegtermijn voor alle werknemers – arbeiders en bedienden – 13 weken bedraagt, voor wie zelf ontslag geeft. De wet is intussen in het Staatsblad verschenen en treedt in werking op 28 oktober 2023.

Wat bij ontslag door je werkgever?

Word jij ontslagen door jouw werkgever, dan gelden andere opzegregels. Voor wie al in dienst was voor 1 januari 2014, wordt de opzegtermijn in 2 delen berekend en samengeteld. Voor het deel voor 2014 wordt onderscheid gemaakt naargelang je arbeider of bediende was en voor de bedienden ook nog eens naargelang je loon. Was jouw bruto jaarloon als bediende op 31 december 2013 niet hoger dan 32.254 euro, dan krijg jij voor dit eerste deel 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar. Lag jouw jaarloon hoger dan 32.254 euro, dan bedraagt het eerste deel van je opzegtermijn één maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn wordt berekend in functie van jouw anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. Voor de berekening van de anciënniteit wordt de teller dus op 0 gezet. Voor dit deel gebeurt de telling in weken. Heb jij bijvoorbeeld tussen 12 maanden en 15 maanden dienst (geteld vanaf 1 januari 2014), dan is dat 8 weken. De tabel met het oplopend aantal weken opzegtermijn, naargelang jouw maanden/jaren dienst vanaf 1 januari 2014 vind je op www.werk.belgie.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content