© Getty Images/Creatas RF

Meer 55-plussers aan het werk

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Dat blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal 2013 van de Enquête naar de Arbeidskrachten (Labour Force Survey) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie).

De enquête peilt naar de voornaamste evoluties op vlak van werkgelegenheid en werkloosheid, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren worden opgesteld zoals de werkgelegenheids-, de werkloosheids- en de activiteitsgraad.

Om de werkloosheidscijfers internationaal vergelijkbaar te houden, worden ze berekend volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau.

De opvallendste cijfers:

  • 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met vorig jaar;
  • Het aantal 55-plussers met een job neemt toe. Momenteel is 40,5% van de 55- tot en met 64-jarigen aan de slag. Vooral het percentage vrouwelijke 55-plussers met een job neemt toe;
  • 8,5% van de beroepsbevolking is werkloos. Het gaat om 8,9% bij mannen en 8,1% bij vrouwen;
  • De werkloosheidsgraad stijgt in alle regio’s;
  • De Belgische jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt 23,3%.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content