© Getty Images

Meer nalaten aan je vrienden

Na de ‘vriendendienst’ gaan we binnenkort in Vlaanderen kunnen spreken van een ‘vriendenerfenis’.

De teksten van het Vlaams Regeerakkoord zijn nog niet klaar voor publicatie op het moment dat we dit schrijven. Maar heel wat punten uit dit akkoord zijn intussen wel bekend. Het schrappen van de woonbonus heeft vooraf al het meeste inkt doen vloeien. De registratierechten zullen weliswaar dalen, maar kopers zullen toch minder voordeel krijgen. Een eigen woning kopen wordt dus duurder.

Wat erfbelasting betreft (een bevoegdheid van de gewesten), valt de vriendenerfenis op. Vandaag betalen vrienden, die voor de erfbelasting ‘vreemden’ worden genoemd (omdat er geen familieband is) het hoogste tarief.

In Vlaanderen bedragen de tarieven ’tussen vreemden’ sinds 1 september 2018:

  • Tot € 35.000: 25%
  • Van € 35.000,01 tot € 75.000: 45%
  • Boven € 75.000,01: 55%

Ook verre familieleden betalen dit tarief: nonkels, tantes, neven, nichten. In de zijlijn betalen enkel broers en zussen een lager tarief. In de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders) zijn de tarieven uiteraard nog een pak lager.

De vriendenerfenis

Heb je geen kinderen of dichte familieleden, dan zal je meestal nalaten aan verre familieleden of kennissen. Die betalen daar dus veel erfbelasting op. Vandaar het idee om een ‘vriendenerfenis’ te regelen. Je zal dan tot 12.500 euro aan een ver familielid of vriend kunnen nalaten tegen het tarief in rechte lijn. Tot 50.000 euro is het Vlaamse tarief in de rechte lijn 3%. Tot 12.500 euro bedraagt het tarief voor de vriendenerfenis dus 3%. Dat is een heel pak lager dan 25%. De drempel van 12.500 euro geldt per persoon.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content