Minder tewerkstellingspremies voor 50-plussers

Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, schroeft de tewerkstellingspremie voor vijftigplussers deels terug.

Omdat vijftigplussers het niet gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt bestaan er zowel federale als regionale stimuli. In Vlaanderen is er de tewerkstellingspremie voor vijftigplussers. Die zou gedeeltelijk teruggeschroefd worden.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie zijn:

  • de dag voor de indiensttreding ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de vdab
  • in dienst genomen worden met een contact van onbepaalde duur
  • minstens zolang in je bedrijf werken als de periode waarin je de premie krijgt

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt bepaald op basis van de leeftijd van de vijftigplusser op het moment dat hij in dienst wordt genomen. Ook de duurtijd van het uitbetalen van de premie varieert: 1 of 2 jaar, afhankelijk van hoe lang je werkloos was voordat je in dienst wordt genomen.

Enkel voor dagen met een loon

De premie wordt enkel betaald voor dagen waarop de werkgever effectief een loon betaalt. Dus niet bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, palliatief verlof, ...

Niet meer voor 50-55-jarigen

Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, heeft beslist om de premie voor werknemers tussen 50 en 55 jaar, die minder dan één jaar als werkzoekende zijn ingeschreven, af te schaffen. De premies voor 55-plussers en de premies voor 50 tot 55-jarigen die langer dan 1 jaar werkloos zijn, blijven overeind.

Meer info over de premie: www.vdab.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content