Moeten bruggepensioneerden terug aan het werk?

Het nieuwe KB dat werklozen met bedrijfstoeslag verplicht werk te zoeken tot ze 65 zijn, staat ter discussie.

Vervroegd pensioen, tijdskrediet, werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen), ... allemaal zaken waarbij je aan loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden moet voldoen. Die voorwaarden schoven al op tijdens de vorige regering Di Rupo. De regering Michel gaat verder op dit elan.

Wat de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) betreft werd er niet enkel aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden gesleuteld., maar ook aan de voorwaarde dat mensen in dit stelsel ‘beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt’, anders gezegd: verplicht zijn om werk te zoeken.

Leeftijds-en loopbaanvoorwaarden

  • Vanaf 2015 moet je 62 jaar zijn. Mannen moeten 40 loopbaanjaren aantonen, vrouwen 31 loopbaanjaren (Algemeen stelsel SWT op basis van cao nr.17). Als je op 31 december 2014 60 jaar was en 35 loopbaanjaren (man) of 28 loopbaanjaren (vrouw) kon aantonen mag je toch nog op 60 jaar met SWT (dan zijn je rechten ‘vastgeklikt’)
  • Het stelsel van de lange loopbanen verdwijnt vanaf 2015
  • Er zijn wel nog afwijkingen voor mensen met een zwaar beroep, mensen die nachtarbeid gedaan hebben of voor wie werkte in een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering. Het is vooral voor deze mensen dat er een probleem rijst met de nieuwe verplichting tot beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Beschikbaar voor arbeidsmarkt

Een recent kb bepaalt dat werklozen met bedrijfstoeslag voortaan beschikbaar moeten zijn tot 65 jaar. En dat is een zware domper voor heel wat mensen. Denken we maar aan de vele werknemers die hun werk verloren omwille van een sluiting of herstructurering.

De veranderingenr:

  • tot eind 2011 moesten mensen met SWT zich niet inschrijven als werkzoekende en moesten ze niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • Sinds 1 januari 2012 moesten werklozen met bedrijfstoeslag die geen 60 jaar oud waren op het moment dat hun SWT inging, zich inschrijven als werkzoekende en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (uitzonderingen mogelijk voor lange loopbanen). Vanaf 60 jaar konden zij vrijstelling van deze verplichting aanvragen.
  • Voortaan moeten mensen met SWT actief en passief beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Passief beschikbaar zijn wil zeggen dat je ingeschreven bent als werkzoekende en passend werk moet aanvaarden. Actief beschikbaar zijn wil zeggen dat je actief inspanningen moet leveren om werk te vinden en dat je ook zal opgeroepen worden om dit te bewijzen. Als je al met SWT was voor 2015 en je bent 60 jaar ten laatste op 31 december 2014, dan kan je vrijgesteld worden van deze passieve en actieve beschikbaarheid.

Overleg

De maatregel van de regering lokte heel wat reacties uit bij ‘jonge bruggepensioneerden’ die stellen “dat zij niet onder die voorwaarden in een stelsel gestapt zijn dat hen u rechtstreeks de werkloosheid in duwt”.

Maandag 2 maart had topoverleg plaats door de Groep van Tien, het overleg van toplui van vakbonden en werkgevers. Er is nog geen definitieve oplossing uit de bus gekomen, maar er lijkt overeenstemming te zijn om een versoepeling toe te laten voor mensen die recent met brugpensioen gingen. Zij zouden niet beschikbaar meer moeten zijn. Verder zouden mensen met SWT en oudere werklozen in principe niet actief naar werk moeten zoeken (ze moeten dus niet actief beschikbaar zijn), maar wel een passende jobaanbieding moeten aanvaarden. De vraag is dan nog wel of ze helemaal niet actief beschikbaar moeten zijn of slechts tot een zekere leeftijd (er is sprake van 62 jaar).

Deze en nog een aantal andere vragen worden voorgelegd aan de regering.

Op dinsdag 3 maart kwam het kernkabinet bijeen, maar sprak zich nog niet verder uit. Er worden werkgroepen opgericht om het principe-akkoord van de Groep van Tien verder te bestuderen. Tegen vrijdag 6 maart zou er een beslissing vallen. Wordt vervolgd...

Partner Content