© Getty Images

Nieuwe campagne ‘Voel je gerust’ moedigt ouderen aan om vertrouwenspersoon aan te stellen

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe campagne “Voel je gerust” om ouderen te informeren over de mogelijkheid die ze hebben om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Het doel is dat de vertrouwenspersoon de ouderen begeleidt en ondersteunt bij beslissingen over hun medische zorg. Wanneer de ouderen dan tijdelijk of definitief niet meer in staat zijn om medische beslissingen te nemen, kan hun vertrouwenspersoon die beslissingen in hun plaats nemen.

“Patiënten die deze stap gezet hebben, voelen zich geruster”, zegt Marie-Noëlle Verhaegen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” van de FOD Volksgezondheid. “Ze zijn er zeker van dat iemand van hun keuze hen kan helpen in hun contact met zorgverleners of hen kan vertegenwoordigen wanneer ze niet meer in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen.”

De campagne richt zich op oudere patiënten en beroepsbeoefenaars die in de eerste lijn staan om hen correct te informeren. In de eerste plaats zal de campagne uitgerold worden in de woonzorgcentra. In een latere fase is de campagne gericht op andere beroepsgroepen die in contact komen met oudere patiënten zoals in de thuiszorg en revalidatiecentra.

Alle informatie over de rol van de vertrouwenspersoon en die van de vertegenwoordiger van de patiënt is terug te vinden op www.patientrights.be

Partner Content