© Getty Images/iStockphoto

Nog steeds raakt niet iedereen even vlot verzekerd

De organisatie ‘Kom op tegen Kanker’ roept (ex-)kankerpatiënten en hun naasten op om hun ervaringen met privé-verzekeringen te delen. Vaak moeten ze meer betalen of krijgen helemaal geen verzekering. Wat zegt de wet?

‘Wie ziek is of is geweest, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van een verzekering. Het gaat om fors verhoogde premies, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen tot zelfs weigering van de verzekering. Nochtans heeft iedereen recht op betaalbare financiële bescherming’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. Daarom roept de organisatie (ex) kankerpatiënten en hun naasten op om te getuigen over hun problemen om een privé verzekering te krijgen. Ze kunnen die getuigenissen delen op deelvandeoplossing.be of via de Kankerlijn op het gratis nummer 0800 35 445.

Ook (andere) chronisch zieken hebben vaak problemen om een verzekering te krijgen aan een aanvaardbare prijs.

Hospitalisatieverzekering

Voor hospitalisatieverzekeringen is er geen probleem bij de ziekenfondsen. Die bieden ook dekking voor de kosten van vooraf bestaande aandoeningen. De manier waarop een ziekenfonds een vooraf bestaande aandoening dekt kan wel verschillen. Zo zullen verzekerden niet bij alle ziekenfondsen recht hebben op de waarborg ‘ambulante kosten voor ernstige ziekten’ als de ziekte al bestond voor de persoon aansloot bij de hospitalisatieverzekering. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte voor 2018 opnieuw een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken. Je vindt die op de website www.vlaamspatientenplatform.be. Privé verzekeraars zullen de toegang tot een hospitalisatieverzekering niet weigeren, maar ze kunnen de kosten van een vooraf bestaande ziekte of aandoening wel uitsluiten. Dan ben je gedekt voor andere gezondheidsproblemen, maar niet voor ziektes of aandoeningen die je al had toen je de verzekering afsloot.

Schuldsaldoverzekering

Voor schuldsaldoverzekeringen geldt sinds 2014 de Wet Partyka. Die veranderde niets aan de medische acceptatie van de verzekeraars. Die maken via vragenlijsten nog altijd een inschatting van het te verzekeren risico. Maar als zij patiënten een meerprijs van 75% aanrekenen, dan kan de patiënt aankloppen bij het Opvolgingsbureau en Compensatiekas, dat advies geeft binnen de 15 dagen na ontvangst van het medisch dossier van de patiënt. Als de medische bijpremie minstens 125% bedraagt van een gewone premie, dan zal de Compensatiekas het deel boven de 125% betalen, met een bovengrens.

De verzekeraar moet de meerprijs of de weigering ook schriftelijk motiveren en e contactgegevens van de adviserende arts meedelen. De kandidaat-verzekerde kan zelf of via zijn behandelend arts nog bijkomende informatie over die beslissing vragen op schriftelijk verzoek. Zo kan hij studies of statistieken opvragen waarop de verzekeraar zijn beslissing motiveert.

De Wet Partyka geldt enkel als de schuldsaldoverzekering dient voor de aankoop of renovatie van een enige, eigen woning. Dus niet voor een tweede verblijf.

Partner Content