© iStock

Nog veel hypothecair krediet ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis en de beperkende maatregelen die in 2020 werden opgelegd, werd nog in ruime mate hypothecair krediet verstrekt.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in 2020 weliswaar met ongeveer 11% ten opzichte van 2019, maar het lag wel meer dan 3% hoger dan in 2018. In bedrag was er een daling met nauwelijks 0,6% ten opzichte van 2019, en zelfs een stijging met 16% ten opzichte van 2018.

Bijzonder jaar 2019

In 2020 werden, nog steeds herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, uiteindelijk bijna 234.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 33,5 miljard euro. Fors minder dan in 2019, maar dat was dan ook een uitzonderlijk jaar door de nakende afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen eind 2019. Heel wat kredietnemers hebben daardoor hun financieringsprojecten (aankoop, bouw en renovatie) op het einde van dat jaar vervroegd afgerond om nog met zekerheid van het toen nog geldende gunstige regime van de woonbonus in Vlaanderen te kunnen genieten.

2020 op niveau van 2018

Vergelijken met 2019 is dan ook moeilijk. Het voorbije jaar 2020 komt echter op ongeveer hetzelfde niveau als 2018, dat destijds ook een recordjaar was.

Al is dat vooral te danken aan het laatste kwartaal. In het eerste kwartaal 2020 werd nog sterk het effect van de afschaffing van de woonbonus gevoeld. En ook in het tweede kwartaal viel de kredietverlening terug als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen ( verbod op niet-essentiële verplaatsingen, sluiting van niet-essentiële sectoren). Vanaf het derde kwartaal en zeker in het vierde kwartaal zette de inhaalbeweging in.

Er werden in het vierde kwartaal meer dan 74.000 kredieten verstrekt (exclusief herfinancieringen) voor een totaal van 11,3 miljard euro.

Doel van het krediet

Vergeleken met 2019 was er in 2020 een daling van de kredietaanvragen voor alle doeleinden: aankoop van een woning, nieuwbouw, renovatie, ...

Vergeleken met 2018 daalden in 2020 vooral de kredieten voor de aankoop van een woning en nieuwbouw. Maar de renovatiekredieten en de kredieten voor de aankoop met verbouwing kenen een stijging.

Gemiddeld geleend bedrag

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning kende in het vierde trimester van 2020 een verdere stijging tot bijna 198.000 euro. Dit vormt een stijging met bijna 30.000 euro sinds begin 2018.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie is in het vierde trimester gedaald tot het niveau van de vorige jaren, nl. 195.000 euro.

Ook het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning bleef in het vierde trimester van 2020 stijgen tot iets meer dan 181.000 euro. Ook dit is een stijging met 24.000 euroten opzichte van begin 2018.

Vaste rentevoet heeft voorkeur

In het vierde trimester van 2020 kozen opnieuw meer dan 9 op 10 kredietnemers (92%) voor eenvaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Iets meer dan 7% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Het aantal kredietnemers dat voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet opteerde viel terug tot nauwelijks0,6%.

Bron : Febelfin

Partner Content