© Getty Images

Notarieel testament moet niet langer gedicteerd worden

Sinds 1 september 2020 moet een notarieel testament niet meer gedicteerd worden. Dat is goed nieuws voor mensen die een andere taal spreken of spraak- of gehoorproblemen hebben.

Een testament kan je zelf maken. Als je het eigenhandig schrijft, er de datum opzet en het ondertekent, is het geldig. Of het later teruggevonden wordt, of het exact uitdrukt wat jij wil en of de wensen die jij genoteerd hebt juridisch mogelijk zijn, is een andere vraag.

Je kan je testament ook laten opstellen door de notaris. Dat geeft je meer zekerheid, maar er zijn meer formaliteiten aan verbonden. Sinds 1 september 2020 moet je je wil niet meer woord voor woord aan de notaris dicteren. De notaris moet je testament opstellen op basis van jouw werkelijke wil, die duidelijk wordt door jouw antwoord op verschillende vragen.

Dat is een goeie zaak voor mensen die door een fysieke beperking hun wil niet mondeling kunnen uitdrukken. De notaris zal het testament voorlezen en vragen aan degene die het laat opstellen om te bevestigen dat de inhoud overeenkomt met wat hij/zij wil. De andere formaliteiten bij het opstellen van een notarieel testament blijven bestaan. Zo moeten er twee getuigen bij zijn, tenzij er twee notarissen aanwezig zijn.

De notaris zorgt er verder voor dat je testament geregistreerd wordt in het Centraal Register van Testamenten. Zo zal het altijd teruggevonden worden. Ook je eigenhandig testament kan je door een notaris laten opnemen in dit register om te voorkomen dat het verloren geraakt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content