© Getty Images/iStockphoto

Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders gaat aan de slag

Wie in een conflictsituatie zit met zijn of haar gerechtsdeurwaarder kan voortaan voor een oplossing aankloppen bij de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Erebeslagrechter Arnout De Vidts start als eerste ombudsman.

Er zijn al langer plannen voor de oprichting van een onafhankelijke ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Deurwaarders werken in het soms moeilijke spanningsveld tussen schuldeisers en schuldenaars. Het optreden van deurwaarders leidt ook al eens tot meningsverschillen en geschillen. En net daar is een rol weggelegd voor een neutrale bemiddelaar zoals een ombudsman.

Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders gaat aan de slag
© BELGA

Erebeslagrechter en gewezen familierecher Arnout De Vidts is aangesteld als eerste ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. Het gaat om een mandaat van drie jaar. Hij legt uit wat zijn taak is: “Iedereen die zich geschaad voelt in zijn rechten door de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, heeft het recht om gehoord te worden en een antwoord te krijgen”, zegt De Vidts.

Bemiddelen is de boodschap

“Ik zal inzetten op bemiddelen, bemiddelen, bemiddelen”, aldus De Vidts. Hij verduidelijkt wel dat de ombudsman geen klachten zal behandelen. Wie al een klachtenprocedure heeft lopen tegen een bepaalde gerechtsdeurwaarder kan niet meer aankloppen bij de ombudsman. “Het staat iedereen vrij om een officiële klacht in te dienen, maar mijn rol is om te bemiddelen in conflicten en oplossingen te zoeken”, klinkt het.

Een dossier indienen kan per brief, per mail of online via www.ombudsgdw.be. De behandeling van een dossier is gratis en de bedoeling is dat ontvankelijke dossiers binnen de 90 dagen worden afgerond. De Vidts verwacht dat hij in een eerste fase veel dossiers zal krijgen. “De ombudsman voor de notarissen kreeg in een eerste periode ook veel dossiers. Nu zijn er dat zo’n drie per dag. Omdat er minder gerechtsdeurwaarders zijn dan notarissen verwacht ik dat er iets minder mensen een beroep op mij zullen doen”, legt De Vidts uit.

Onpartijdig en gratis

Bedoeling is dat de ombudsman in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid werkt. “Ik werk vanuit mijn eigen bureau. Ik krijg wel een budget vanuit de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, maar moet voor de besteding ervan geen rekenschap afleggen”, aldus De Vidts.

“De geschiedenis zal ons gelijk geven over de aanstelling van een ombudsman”, zegt minister van Justitie Koen Geens. Ook minister van Economie Kris Peeters juicht de aanstelling van de “neutrale en onpartijdige” scheidsrechter toe. Hij benadrukt ook dat de bemiddeling gratis is, waardoor de procedure voor iedereen toegankelijk is.

Partner Content