Ook werkgevers gewonnen voor loopbaanrekening

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De loopbaanrekening, een concept waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om vakantiedagen op te sparen om die dan later in hun carrière op te nemen, wint aan populariteit. De mogelijkheid om meer beslissingskracht bij werknemers blijkt ook aantrekkelijk te zijn voor werkgevers, zo blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta.

De loopbaanrekening, een punt op de politieke agenda het komende jaar, komt steeds vaker in de belangstelling. Om de vinger aan de pols te houden stelde Acerta de vraag aan 2,000 werknemers en 416 CEO’s hoe zij staan tegenover het concept.

Werknemers én werkgevers zijn fan

Uit de bevraging bleek dat werknemers klaar zijn voor meer flexibiliteit in hun loopbaantraject. Meer dan 76% van de respondenten is vragende partij voor het invoeren van dit model, waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om nu meer te werken en om op die manier dagen op te sparen die ze later in hun carrière kunnen opnemen. Vooral jonge werknemers staan hiervoor open, zo blijkt uit het onderzoek. Dit blijkt dus een belangrijke troef voor werkgevers die op zoek zijn naar een grotere instroom van jonge werknemers.

Het concept kan echter ook op bijval rekenen langs werkgeverszijde: 63% van de ondervraagde bedrijfsleiders zegt open te staan voor de loopbaanrekening binnen bepaalde grenzen. Meer dan 8 op 10 CEO’s verklaart ook bereid te zijn om werknemers toe te staan om op een bepaald ogenblik in de toekomst een financiële stap terug te zetten voor een functie die minder belastend is. “Toch is dit resultaat niet zo verwonderlijk”, zo zegt Dirk Wijns, Director Acerta Consult. “Werknemers en werkgevers pleiten namelijk al langer voor een flexibilisering van het systeem, maar momenteel ontbreekt het juiste juridische kader om dergelijke initiatieven makkelijk in de praktijk om te zetten.”

Complexe implementatie

Hoe de regering de loopbaanrekening concreet zal uitwerken is voorlopig koffiedik kijken. Er moet namelijk met verschillende complexe factoren rekening gehouden worden bij de implementatie van een dergelijk concept. Een wettelijk kader zal zo bijvoorbeeld moeten voorzien dat de normale grenzen van de arbeidsduur kunnen worden overschreden zonder dat een overurentoeslag vereist is en zonder dat de recuperatie binnen het kwartaal moet worden gegeven.

Voor de financiering van de extra gepresteerde dagen die later in de loopbaan worden teruggenomen zal een collectieve afspraak moeten worden gemaakt, met waarschijnlijk een externalisering van het loon dat reeds verdiend werd, maar pas later wordt toegekend. Daarnaast moeten goede afspraken gemaakt worden rond de aangifte van de dagen die later in de carrière worden teruggenomen, de impact van deze dagen op eventuele periodes waarop de werknemer gerechtigd is op sociale zekerheidsuitkeringen wegens werkloosheid en ziekte, .....

Vandaag kan een werkgever aan zijn werknemers toelaten, bijvoorbeeld via een jaarlijkse keuze, om extra-wettelijke vakantiedagen om te zetten in loon of omgekeerd loon in te zetten om hiermee extra vakantiedagen te kopen. Het stelsel van de loopbaanrekening gaat verder: het voorziet in de mogelijkheid om het loon voor arbeidsprestaties die nu geleverd worden te sparen om op een een later moment in de carrière op te nemen onder vorm van betaalde afwezigheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content